จัดเก็บไฟล์
หากบันทึกเอกสารและรูปภาพที่คุณต้องการแชร์ไปยัง ERP คุณสามารถค้นหาไฟล์และแนบไปกับประวัติ ERP ของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากใช้กล่องเก็บไฟล์ถาวรของ ECOUNT สามารถแชร์และจัดการเอกสารงานได้อย่างสะดวกสบาย
ฟีเจอร์
 • ไฟล์เอกสารที่เก็บในกล่องเก็บไฟล์สามารถใช้เป็นไฟล์แนบได้
 • คุณสามารถใส่เนื้อหาของโพสต์โดยคัดลอกภาพที่ลงทะเบียนไว้ในกล่องไฟล์ภาพได้
 • คุณสามารถใช้บริการคลาวด์ที่สำคัญเช่น Google Drive และ One Drive ร่วมกับ ECOUNT ได้
  FAQ
  • สามารถทำงานกับคลาวด์ภายนอกได้หรือไม่
   เพราะทำงานร่วมกับ Google Drive, One Drive, Dropbox และ BOX ดังนั้นคุณสามารถใช้ความจุของคลาวด์ในตอนบันทึกไฟล์ได้
  • สามารถแชร์รูปภาพที่จะใช้ภายในบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถแชร์ได้โดยลงทะเบียนไฟล์รูปภาพที่กล่องจัดเก็บไฟล์
  • สามารถแนบข้อมูล เช่น แผนผัง ในตอนที่สร้างใหม่ได้หรือไม่
   คุณสามารถดึงข้อมูลที่ลงทะเบียนและแนบไว้ที่กล่องไฟล์รูปภาพในตอนที่สร้างใหม่ได้
  • สามารถแนบรูปภาพสาธารณะในกระดานข่าวได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนรูปภาพสาธารณะไว้ล่วงหน้าที่กล่องไฟล์รูปภาพ คุณสามารถดึงรูปภาพนั้นและแนบในตอนที่สร้างโพสต์ได้
  • ฉันอยากรู้ความจุที่จัดเก็บไฟล์
   เมื่อใช้บริการ ERP เริ่มต้นกรุ๊ปแวร์จะให้ความจุ 10 คน/100GB และถ้าต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ ต้องจ่าย 300 บาท (ไม่รวม vat) สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ 5 คน/50GB
  • ต้องทำอย่างไรหากความจุในกรุ๊ปแวร์ที่ลงทะเบียนเกินขีดจำกัด
   หลังจากสำรองข้อมูลเก่าแล้ว คุณต้องสำรองความจุหรือเพิ่มความจุโดยการลบออก
  • สามารถแนบไฟล์ได้กี่ไฟล์
   ในกล่องไฟล์ส่วนบุคคลคุณสามารถแนบไฟล์ได้ 5 ไฟล์ และไฟล์แนบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สามารถแนบไฟล์ได้ 10 ไฟล์
  ฟังก์ชันหลัก
  • การใช้กล่องไฟล์ส่วนบุคคล
   • คุณสามารถบันทึกเอกสารที่ต้องการจัดการในกล่องไฟล์ และสามารถแนบไฟล์ที่ลงทะเบียนในตอนที่สร้างโพสต์หรือใบสำคัญเฉพาะ
   • คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขใบสำคัญที่แนบมากับเอกสารผ่านรายการกล่องไฟล์ส่วนบุคคล
  • การใช้การจัดเก็บภาพ
   • นอกจากไฟล์เอกสาร คุณสามารถจัดการไฟล์รูปภาพที่บริษัทจะใช้ภายในได้
   • คุณสามารถเลือกและแทรกรูปภาพบนหน้าจออินพุตเอาท์พุตต่าง ๆ รวมถึงกระดานข่าวและข้อความแบบร่าง
   • คุณสามารถอัปโหลดภาพของสินค้าเมื่อลงทะเบียนสินค้าโดยใช้ภาพในกล่องไฟล์ภาพ
  • ใช้งานร่วมกับบริการคลาวด์
   • หากมีพื้นที่ในกล่องเก็บไฟลไม่เพียงพอ คุณสามารถบันทึกไฟล์ไปยังคลาวด์ภายนอกและโหลดไฟล์นั้นได้
   • คุณสามารถลงทะเบียนและค้นหาใน ECOUNT ได้ แต่เนื่องจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลจริงเป็นระบบคลาวด์ภายนอก
    จึงไม่ส่งผลต่อความจุในการจัดเก็บไฟล์ของ ECOUNT
   • คลาวด์ที่รองรับ ได้แก่ Google Drive, One Drive, Dropbox เป็นต้น
  จัดเก็บไฟล์