การจัดการโครงการ
งานโครงการทีดำเนินการผ่านความร่วมมือจะต้องสามารถแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานเข้าร่วมและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถบันทึกรายละเอียดงานและจัดการประวัติของแต่ละโครงการได้
 • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการด้วยรูปแบบแผนผังคุมกำหนดงานได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • สามารถจัดการสถานะความคืบหน้าโครงการได้หรือไม่
   คุณสามารถดูอัตราความคืบหน้าโดยรวมแต่ละโครงการหรืออัตราความคืบหน้าแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถจัดการงานในแต่ละโครงการได้หรือไม่
   คุณสามารถแชร์ความคืบหน้าหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละงาน โดยการสร้างงานย่อยตามแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้อง
  • หากงานเสร็จสมบูรณ์ สามารถส่งแจ้งเตือนให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้หรือไม่
   เมื่อเข้าสู่โพสต์ของแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องหรือโพสต์งานย่อย คุณสามารถแจ้งข้อความหรือแจ้งเตือนพุชบนแอปให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
  • สามารถดูอัตราความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดอย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   คุณสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินงานอยู่ในบริษัทไม่ใช่เพียงโครงการเดียว
  • สามารถบันทึกและแชร์ไฟล์แนบของแต่ละโครงการได้หรือไม่
   คุณสามารถบันทึกไฟล์แนบของแต่ละโครงการโดยสร้างกล่องไฟล์สำหรับแต่ละโครงการ และเมื่อดูความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถแชร์ไฟล์แนบกับหลายคนได้
  • สามารถแบ่งและดูสถานะความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้หรือไม่
   คุณสามารถแบ่งและตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของแต่ละโครงการ เช่น ตามเวลาที่กำหนด, สมบูรณ์, พัก, ทิ้ง เป็นต้น หากจำเป็นคุณสามารถแบ่งสถานะความคืบหน้าให้ละเอียดมากขึ้นได้อีก
  • สามารถอ้างอิงใบสำคัญ ERP ในโพสต์โครงการได้หรือไม่
   สามารถแชร์พร้อมกันได้โดยอ้างอิงใบสำคัญ ERP เช่น ใบเสนอราคา ใบการสั่งซื้อ ใบสั่งงาน ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น
  • สามารถรวบรวมโครงการในระยะเวลา 1 ปี ของผู้ดูแลหรือลูกค้าได้หรือไม่
   สามารถรวบรวมอัตราความคืบหน้าหรือชั่วโมงที่จัดสรรด้วยงาน PIC สถานะความคืบหน้า ฝ่าย ลูกค้า เป็นต้น
  • สามารถระบุกำหนดการโครงการ project deadline แยกกันได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าเน้นย้ำสำหรับกำหนดการโครงการ project deadline และตรวจสอบเป็นรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน หรือไตรมาส
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการโครงการ
   • คุณสามารถบันทึกรายละเอียดงานและจัดการประวัติของแต่ละโครงการได้
   • สามารถจัดการทุก ๆ โครงการอย่างเป็นระบบ โดยการตั้งค่าความคืบหน้า รายการอินพุต เอกสารอ้างอิงของแต่ละโครงการด้วยการแยกทีละอย่างได้
   • บุคคลที่ดูแลแต่ละงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถบันทึกความคืบหน้าเพื่อให้สามารถติดตามและจัดการรายละเอียดได้
  • แผนผังคุมกำหนดงาน
   • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของแผนผังคุมกำหนดงาน
   • สามารถตรวจสอบและแชร์ประวัติงานที่ละเอียดนอกจากเปอร์เซนต์ความคืบหน้าผ่านการตั้งค่ากระดานข่าว
  การจัดการโครงการ