อุปกรณ์สำนักงาน
ต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ได้หรือไม่
หากใช้งาน ECOUNT ERP คุณสามารถดูประวัติการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์สาธารณะที่ใช้ในบริษัท และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกผู้ใช้ วันที่ สถานะ
 • สามารถลดการสูญหายของอุปรณ์และการจัดการที่ผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด
  FAQ
  • สามารถจัดการประวัติการใช้อุปกรณ์บริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติโดยป้อนประวัติการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในบริษัทของผู้ใช้งานแต่ละคน
  • สามารถตรวจสอบผ่าน ERP ว่าได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ห้องประชุมได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบการใช้ห้องประชุมและตารางเวลาโดยลงทะเบียนห้องประชุมด้วยอุปกรณ์สำนักงานเดียว
  • สามารถจัดการสถานะการใช้รายวัน / รายเดือน / อุปกรณ์ได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้รายวัน / รายเดือน / อุปกรณ์โดยแบ่งตามแท็บต่าง ๆ
  • สามารถจัดการประวัติการใช้ยานพาหนะของบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอุปกรณ์สำนักงานเพื่อบันทึกประวัติการใช้ยานพาหนะของบริษัทและกรณีพิเศษ
  • สามารถจัดการสถานะการใช้อุปกรณ์สำนักงานในรูปแบบปฏิทินได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้ในรูปแบบปฏิทินได้ และยังสามารถคลิกวันที่ในปฏิทินเพื่อป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถถ่ายและบันทึกรูปอุปกรณ์สำนักงานไปพร้อมกันได้หรือไม่
   คุณสามารถแนบไฟล์ในตอนที่สร้างประวัติการอุปกรณ์ และยังสามารถถ่ายรูปด้วยมือถือและอัปโหลดได้ทันที
  • ในตอนที่ลงทะเบียนประวัติการใช้อุปกรณ์จำเป็นต้องมีการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ฉันสามารถตั้งค่าได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าช่องป้อนข้อมูลช่วยให้คุณสามารถใช้เพิ่มช่องต่าง ๆ เช่น ประเภทตัวเลข ประเภทลักษณะ และประเภทวันที่ได้อย่างอิสระ
  • ฉันต้องการทราบสถานะการใช้แต่ละอุปกรณ์สำนักงานได้ย่างรวดเร็ว มีวิธีตั้งค่าแต่ละอุปกรณ์เพื่อให้เห็นได้เด่นชัดกว่าปกติหรือไม่
   คุณสามารถแบ่งสีสำหรับอุปกรณ์สำนักงานและตรวจสอบได้อย่างง่ายโดยใช้ฟังก์ชันใบกำกับที่สามารถระบุสีได้
  • ฉันต้องการพิมพ์บัญชีการจัดการอุปกรณ์สำนักงานในช่วงระยะเวลา 1 เดือน สามารถทำได้หรือไม่
   คุณสามารถพิมพ์บัญชีการจัดการอุปกรณ์สำนักงานที่ต้องการโดยใช้ช่วงเวลาได้อย่างอิสระ
  • สามารถตรวจสอบประวัติการใช้อุปกรณ์สำนักงานในแต่ละช่วงเวลาได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้อุปกรณ์สำนักงานในแต่ละช่วงเวลาและตรวจสอบว่าได้ส่งคืนหรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถดูสถานะการใช้อุปกรณ์สำนักงานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้หรือไม่
   คุณสามารถรวบรวมและตรวจสอบสถานะการใช้อุปกรณ์สำนักงานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้
  • ฉันใช้งานอุปกรณ์สำนักงานเป็นประจำ จะต้องป้อนข้อมูลการใช้ทุกครั้งหรือไม่
   ประวัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำสามารถลงทะเบียนได้อัตโนมัติโดยตั้งค่าการป้อนซ้ำ
  ฟังก์ชันหลัก
  • ลงทะเบียนอุปกรณ์
   • คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ของบริษัท เช่น ห้องประชุม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็น เป็นต้น
   • เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้เปลี่ยนตารางเวลาการใช้ได้โดยตั้งรหัสผ่าน
   • ประวัติการใช้งานอุปกรณ์ถูกแชร์กับผู้ใช้งานกระดานข่าว เพื่อให้คุณสามารถจัดการตารางการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดการประวัติอุปกรณ์
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะของค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ได้โดยดูว่าได้คืนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วหรือยัง
   • คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น การสูญเสีย ผ่านการตรวจสอบประวัติการใช้งานโดยผู้ใช้และอุปกรณ์
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยตรวจสอบตารางเวลาการใช้งานตามอุปกรณ์ / วันที่
  อุปกรณ์สำนักงาน