ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้สำนักงาน

คุณสามารถบันทึกและจัดการการใช้งาน, วัตถุประสงค์ และเวลาการใช้งานของรายการทั่วไปที่ใช้โดยบริษัท
  • คุณสามารถสร้างรายการของรายการที่ใช้บ่อยเช่น อุปกรณ์สำนักงาน, ห้องประชุม, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ และอื่น ๆ
  • เมื่อรายการถูกนำออกหรือกำหนดไว้ รายการนั้นจะปรากฏในประวัติและสามารถตั้งค่าให้ล็อคได้
  • ประวัติการใช้งานของอุปกรณ์สำนักงานจะเชื่อมกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติได้
คุณสามารถลดการสูญเสียและการจัดการสาธารณูปโภคได้
  • ค้นพบได้อย่างง่ายดายหากรายการถูกส่งคืน และความพร้อมของแต่ละรายการ
  • ตรวจสอบผู้ใช้ที่ได้บันทึกการใช้งาน และหากมีการบันทึกข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้รายการ
  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตามวันที่และเวลาการใช้งาน