การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
ECOUNT สามารถรวมกระบวนการอนุมัติกับ ERP ซึ่งดำเนินการและบันทึกงานจริง
ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและยุ่งยาก
ฟีเจอร์
 • การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ของ ECOUNT สามารถใช้ร่วมกับ ERP ได้
 • คุณสามารถใช้แบบฟอร์มแบบร่างที่บริษัทของคุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้
 • คุณสามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจเหมือนกับระบบการอนุมัติจริงได้
  FAQ
  • เพราะว่าใช้ประวัติการชำระที่ลงทะเบียนไว้ใน ERP สามารถสร้างแบบร่างได้หรือไม่
   สามารถแนบใบสำคัญ ERP เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งงาน สินค้าส่งออก และสามารถตั้งค่าเพื่อให้แสดงในบัญชีในตอนที่การอนุมัติเสร็จสมบูรณ์
  • สามารถทำการอนุมัติแบบร่างจากภายนอกได้หรือไม่
   ECOUNT สามารถใช้ได้ทุกที่แค่เพียงมีอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถตรวจสอบและอนุมัติแบบร่างจากภายนอกได้
  • สามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับแบบร่างได้หรือไม่ แล้วต้องสร้างด้วยตนเองหรือไม่
   ตัวอย่างของแบบฟอร์มที่ใช้บ่อยโดยทั่วไปนั้นมีให้หลายแบบฟอร์ม และสามารถสร้างด้วยตนเองและใช้ได้จากการปรับเปลี่ยนตัวอย่างที่มีให้หรือใช้จากเครื่องมือ
  • หากถึงลำดับการอนุมัติ จะมีการแจ้งเตือนหรือไม่
   สามารถส่งการแจ้งเตือนตามลำดับให้กับผู้อนุมัติ และนอกจากข้อความแล้วยังสามารถส่ง SMS Email และการแจ้งเตือนแบบพุชมือถือได้อีกด้วย
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแล สามารถทำการอนุมัติทางอ้อมหรือการอนุมัติแบบสรุปได้หรือไม่
   รองรับฟังก์ชันการอนุมัติทางอ้อมหรือการอนุมัติแบบสรุป แต่สำหรับECOUNT หากแค่มีอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ทุกที่ ดังนั้นคุณสามารถดำเนินการได้ทันทีจากภายนอกในกรณีที่มีการอนุมัติแบบเร่งด่วน
  • สามารถลงทะเบียนหรือจัดการเกี่ยวกับการอนุมัติที่ใช้เป็นประจำได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าการอนุมัติของแบบฟอร์มที่เหมือนกันหรือตั้งค่าการอนุมัติส่วนตัวในแต่ละ ID
  • หากต้องการตรวจสอบแบบร่างที่เกี่ยงข้องนอกจากผู้อนุมัติ ฉันสามารถดูได้หรือไม่
   สามารถแชร์แบบร่างผ่านอ้างอิงการรับ และสามารถตั้งค่าแบ่งจุดอ้างอิงการรับก่อนและหลังการอนุมัติเสร็งสมบูรณ์
  • ในตอนที่สร้างแบบร่างสามารถนำเข้าและแสดงใบสำคัญที่ลงทะเบียนแล้วได้หรือไม่
   คุณนำเข้าเอกสารที่ลงทะเบียนแล้วที่การอนุมัติอิเล็กทรอนิส์และสามารถสร้างแบบร่างได้ หลังจากอนุมัติแบบร่างสามารถแสดงที่บัญชีโดยอัตโนมัติ
  • ฉันสามารถสร้างใบสำคัญที่ต้องการโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   ในตอนที่ี่ป้อนแบบร่างโดยกำหนดใบสำคัญที่ถูกเชื่อมกับแต่ละแบบฟอร์ม สามารถป้อนแบบฟอร์มที่สำคัญพร้อมกันได้
  • ฉันสามารถใช้แบบฟอร์มการร่างของบริษัทได้หรือไม่
   สามารถใช้ได้โดยลงทะเบียนแบบฟอร์มเอกสารการร่างที่ใช้ในบริษัทของคุณ
  • ฉันต้องสร้างใบสำคัญในการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ และต้องสร้างใบสำคัญที่นำเข้าไปที่เมนูอีกครั้งหรือไม่
   เนื่องจากใบสำคัญที่ถูกแนบในแบบร่างที่ทำการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกแสดงขึ้น ไม่จำเป็นต้องสร้างใบสำคัญอีกรอบ
  • สามารกู้คืนแบบร่างที่ถูกลบไปแล้วได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบประวัติการลบ แต่ไม่สามารถยกเลิกการลบได้
  • ฉันสามารถป้อนตราประทับหรือลายเซ็นของตนเองในการอนุมัติแบบร่างได้หรือไม่
   สามารถดำเนินการอนุมัติในแบบฟอร์มเดียวกับการอนุมัติจริงโดยการลงทะเบียนตราประทับหรือลายมือชื่อที่จะใช้ในการอนุมัติ
  • ผู้อ้างอิงของการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบแบบร่างหลังจากที่ทำการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่
   ในตอนที่สร้างแบบร่างสามารถกำหนดช่วงเวลาการยืนยันของผู้อ้างอิงได้ และความคิดเห็นจะถูกกำหนดตามช่วงเวลาอ้างอิง
  • ในตอนที่ดำเนินการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีที่ทำให้ผู้อนุมัติสามารถแก้ไขรายละเอียดร่างได้หรือไม่
   ในกรณีของผู้อนุมัติแบบร่างที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบประวัติการอนุมัติและเพิ่มความคิดเห็นได้เท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดแบบร่างแยกต่างหากได้
  • หากรายการการอนุมัติของการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ถูกตรวจสอบจากใบสำคัญที่เชื่อมโยงไว้ก็ดี
   รายการการอนุมัติของการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์และรายการการอนุมัติของใบสำคัญเป็นวิธีที่ตรงกับการให้ตั้งค่าต่าง ๆ
  • ในกรณีการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่
   รายละเอียดทั้งหมดของ ECOUNT ถูกตรวจสอบจากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือได้ และหากคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสร้างแบบร่าง คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนได้ในแอปพลิเคชัน
  ฟังก์ชันหลัก
  • เชื่อมโยง ERP กับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
   • รายละเอียดในแบบร่างที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อจะปรากฏใน ERP โดยอัตโนมัติ
   • ใน ERP คุณสามารถสร้างแบบร่างโดยนำเข้าใบสำคัญบัญชีและสินค้าคงคลังที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว และสามารถตั้งค่าให้แสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการอนุมัติ
  • ตั้งค่าแบบฟอร์มแบบร่าง
   • สามารถใช้ฟอร์มแบบร่างที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันได้โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มทั่วไปได้
   • แบบฟอร์มเอกสารที่ลงทะเบียนในเทมเพลตทั่วไปสามารถเรียกใช้ได้เมื่อสร้างแบบร่าง
   • คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดสินใจโดยการระบุวิธีการอนุมัติและรายการอนุมัติในแต่ละเอกสาร / แต่ละสถานที่ และสามารถดำเนินการอนุมัติด้วยรูปแบบที่เหมือนกับการอนุมัติจริงผ่านการลงทะเบียนโลโก้บริษัท และลานเซ็นส่วนตัว
  • กระบวนการอนุมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนได้ระหว่างที่สร้างแบบร่างแบบเรียลไทม์ได้
   • ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นทำให้ง่ายสำหรับการสื่อสารชื่อบริษัทของผู้อนุมัติกับผู้เขียน
   • สามารถอนุมัติแบบเรียลไทม์จากภายนอกผ่านแอปมือถือและฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่าง ๆ
  การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์