การจัดการลูกค้า (CRM)
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM) เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาธุรกิจระยะยาวกับลูกค้าของคุณ
คุณสามารถลงทะเบียนประวัติของการให้คำปรึกษาลูกค้าหรือกิจกรรมการขายและตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์
 • ให้การตอบสนองและการจัดการที่สม่ำเสมอต่อลูกค้า
 • ง่ายต่อการจัดการประวัติของลูกค้า
 • สามารถจำแนกระหว่างลูกค้า CRM และลูกค้าที่มีธุรกรรมจริงได้อย่างง่ายดาย
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบสัญญาของลูกค้าในแต่ละสถานะความคืบหน้าได้หรือไม่
   เพราะสามารถตั้งค่าสถานะความคืบหน้าในแต่ละข้อความ จึงสามารถตรวจสอบข้อความในแต่ละความคืบหน้าของสัญญาแยกต่างหากได้
  • สามารถจัดการลูกค้า CRM ได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า CRM และหากตามความเป็นจริงในอนาคตสามารถแสดงไปยังลูกค้า/ผู้ขาย ERP ได้ทันที
  • รองรับฟังก์ชันการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่
   ในเมนูการติดต่อทางธุรกิจคุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายเมื่อจำเป็นโดยลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ ที่นอกจากข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และอีเมล
  • สามารถส่งข้อความ หรือ Email ได้หรือไม่
   สามารถส่งข้อความ / อีเมลให้กับผู้ดูแลในลูกค้า CRM / ลูกค้าทั่วไป
  • มีวิธีง่าย ๆ ที่สามารถป้อนข้อมูลลูกค้าจำนวนมากหรือไม่
   หากใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount สามารถอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว
  • มีวิธีง่าย ๆ ที่่สามารถดูเมนูหรือลูกค้าที่ค้นหาล่าสุดหรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการตามบันทึกการค้นหาล่าสุดในเมนูรวมในที่เดียว I
  • ฉันต้องการดูประวัติลูกค้าที่เข้าไปดูล่าสุดโดยใช้เมนูรวมในที่เดียว I สามารถทำได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบได้หากมีบทความที่เขียนไว้ในกระดานข่าวเช่น แผ่นเอกสารกรุ๊ปแวร์ หรือการจัดการประวัติที่ให้คำปรึกษาในเมนูที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถกำหนดเมนูที่สามารถใช้ในเมนูรวมในที่เดียว I
   คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงเมนูที่แตกต่างกันโดยการตั้งค่าการอนุญาตตามแต่ละ ID
  • นอกจากลงทะเบียนลูกค้าประจำแล้ว สามารถลงทะเบียนลูกค้าครั้งเดียวได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการแยกได้หลังจากลงทะเบียนลูกค้าผ่านเมนูการติดต่อทางธุรกิจ
  • ฉันต้องการจัดการโดยความคืบหน้าในกระดานข่าวรายงานกิจกรรมการขาย
   นอกจากเป้าหมายการขาย กำลังขาย หรือการขายเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตั้งค่าความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการขายที่ต้องการในบริษัทของคุณ
  • ฉันต้องการจำแนกเจ้าของธุรกิจแต่ละรายเมื่อลงทะเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ
   คุณสามารถใช้เงื่อนไขการค้นหาเพื่อจำแนกเจ้าของธุรกิจแต่ละรายโดยใช้กรุ๊ปที่ติดต่อทางธุรกิจ
  • ฉันต้องการตรวจสอบการทำธุรการทั้งหมดของลูกค้าเฉพาะ
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ / การขายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เมนูรวมในที่เดียว I
  • ฉันต้องการสร้างกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพิ่ม
   นอกจากกระดานที่ถูกลงทะเบียนไว้ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มกระดานใหม่ด้วยชื่อที่ต้องการได้
  • สามารถเพิ่มรายการที่จำเป็นในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของบริษัทลงในกระดานข่าวได้หรือไม่
   เนื่่องจากสามารถตั้งค่ารายการที่ป้อนได้ จึงสามารถลงทะเบียนเพิ่มรายการที่จำเป็นในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  • สามารถอัปโหลดประวัติที่ติดต่อทางธุรกิจที่จัดการไว้อยู่แล้วในครั้งเดียวได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถอัปโหลดข้อมูลเป็นชุดใน Excel จึงทำให้คุณสามารถลงทะเบียนประวัติที่ติดต่อทางธุรกิจในครั้งเดียวได้
  • สามารถค้นหาด้วยชื่อลูกค้าในกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้หรือไม่
   มีเงื่อนไขที่สามารถค้นหาได้หลากหลาย เช่น ลูกค้า ชื่อลูกค้า หรือ สินค้า เป็นต้น
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการข้อมูลลูกค้า
   • สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า CRM และลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองและจัดการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
   • คุณสามารถระบุว่าจะแชร์ข้อมูลระหว่างพนักงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าได้หรือไม่
   • โดยการลงทะเบียนนามบัตรคุณสามารถจัดการได้โดยรวม และสามารถค้นหานามบัตรที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณได้
   • เมื่อป้อนข้อมูลคุณสามารถตั้งค่ารายการที่ผู้ใช้กำหนดเพิ่มเติมนอกจากการป้อนข้อมูลพื้นฐาน
   • คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลลูกค้าจำนวนมากเป็นชุดโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลดExcel Ecount
   • สามารถจัดการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านฟังก์ชันส่ง SMS และอีเมลตามข้อมูลลูกค้า
  • จัดการประวัติลูกค้า
   • สามารถจัดการประวัติการให้คำปรึกษารายบุคคลของลูกค้า CRM และลูกค้า สถานะความก้าวหน้าของสัญญา ในกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้
   • คุณสามารถตั้งค่าช่องป้อนข้อมูลของกระดานข่าวการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้ตรงตามสภาพแวดล้อมขององค์กรได้
   • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบยืดหยุ่นตามระยะเวลาและเงื่อนไขได้
   • สามารถจัดการกิจกรรมการขายและขั้นตอนการทำสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงการสั่งซื้อก่อนปิดธุรกรรม
   • เมื่อลงทะเบียนโพสต์คุณสามารถแนบใบสำคัญบัญชีและสินค้าคงคลังได้
  • จำแนกลูกค้า CRM
   • คุณสามารถจัดการจำแนกลูกค้า CRM และลูกค้าที่มีธุรกรรมจริงได้
   • ในกรณีที่มีการซื้อ / ขายจากลูกค้า CRM เกิดขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงของ ERP ได้
   • ลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าตามสัญญาสามารถจัดการได้จากการบัญชีและสินค้าคงคลังใน ERP
  การจัดการลูกค้า (CRM)