ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

CRM

คุณจะได้รับสิทธิ์ให้การตอบสนองและการจัดการที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าของคุณ
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน ระบุว่าจะแชร์ข้อมูลกับพนักงานทุกคนหรือไม่
  • อัปโหลดข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเอง
  • นอกเหนือจากรายการเมนูเริ่มต้นแล้วคุณสามารถสร้างรายการที่กำหนดเองได้
  • คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลลูกค้าจำนวนมากโดยใช้ตัวเลือก Excel Uploader ของเรา
ง่ายต่อการจัดการกลุ่มลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน
  • คุณสามารถสร้างกระดานข่าวการจัดการลูกค้าที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุมและการอัพเดทสถานะได้อย่างอิสระ
  • คุณสามารถตั้งค่ารายการเพิ่มข้อมูลของกระดานข่าวตามข้อกำหนดของบริษัทของคุณ เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
  • จัดการกิจกรรมการขายและสถานะความคืบหน้าการทำสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การติดต่อเริ่มต้นไปจนถึงการสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้
  • เมื่อบันทึก คุณสามารถแนบรายการบัญชีหรือรายการสินค้าคงคลังไปยังโพสต์ใหม่หรือคำตอบได้
คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าที่มีธุรกรรมจริง ได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถชักจูงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปเป็นลูกค้าจริงได้อย่างง่ายดาย
  • บัญชีที่แปลงเป็นลูกค้าสามารถจัดการได้ในโมดูลการบัญชีและสินค้าคงคลัง