ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการหลายสถานที่

สามารถจำแนกและจัดการข้อมูลได้ต่างหากตามต้องการ
  • กำหนดสาขาต่างๆเป็นแผนกและคลังสินค้าเพื่อจัดการแบบแยกภายในบัญชีเดียวกัน
  • จัดเรียงข้อมูลตามสถานที่และเรียกดูงบกำไรขาดทุนหรือรายงานคลังสินค้าแบบแยกหรือแบบรวมสำหรับแต่ละที่
  • กำหนดค่าคลังสินค้าและแผนกที่อนุญาตต่อผู้ใช้ เพื่อจำกัดการเข้าถึงของแต่ละข้อมูลหรือสถานที่
คุณสามารถเข้าถึงการจัดการข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
  • หากคุณมีบัญชี ECOUNT หลายบัญชี คุณสามารถสลับใช้งานบัญชีได้โดยไม่ต้องเข้าและออกจากระบบต่างหาก
  • แม้คุณไม่ต้องการติดตามรายงานต่างๆ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการได้จากหลายบัญชี
  • เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ใช้บัญชีแยกสำหรับธุรกิจที่ต่างภาค