ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ตัวเลือกวิดเจ็ต

คุณสามารถกำหนดหน้าหลักของแต่ละผู้ใช้ได้
  • คุณสามารถปรับแต่งหน้าหลักได้ด้วยเมนูเฉพาะในการจัดการสินค้าคงเหลือ การบัญชี กระดานข่าว ข้อความ และอื่นๆ
  • คุณสามารถปรับรูปแบบการวางและตำแหน่งของวิดเจ็ต
  • คุณสามารถกำหนดหน้า ERP ของแต่ผู้ใช้แต่ละราย และกำหนดการเข้าถึงแต่ละวิดเจ็ต
ทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นภาพรวมการทำงานของคุณ
  • ระบุตัวเลือกวิดเจ็ตต่อผู้ใช้งาน
  • คุณสามารถตรวจสอบรายงานที่ต้องการโดยการตั้งค่าตัวเลือกที่ผู้ใช้แต่ละรายใช้ได้
  • คุณสามารถบันทึกข้อมูลเอกสารโดยไม่ต้องออกจาก EP dashboard เพื่อการจัดการงานได้พร้อมกันโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน