ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ID ผู้ใช้ไม่จำกัด

ทีมทั้งหมดของคุณสามารถใช้เพียงซอฟต์แวร์ ERP ชิ้นเดียวในการแบ่งปันงาน
  • เพิ่มผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เมื่อคุณตั้งค่า ID ผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ทันที Master ID ของบริษัทจะสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลผู้ใช้ได้รวดเร็วเมื่อไรก็ตาม ใช้ Ecount ERP ได้ทันทีที่คุณได้รับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการอนุญาตผู้ใช้
  • Master ID ของบริษัทสามารถกำหนดค่าการอนุญาตผู้ใช้และจุดเชื่อมต่อได้โดยใช้การจำกัดเวลาและที่อยู่ IP
  • ตั้งค่าที่อยู่ IP ต่อผู้ใช้คุณจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้ ERP
  • ควบคุมเวลาการใช้ต่อ ID ผู้ใช้ของทั้งบริษัท โดยการตั้งค่าการหมดเวลา
กำหนดขอบเขตการใช้งานของแต่ละผู้ใช้
  • คุณสามารถให้การอนุญาตแผนก คลังสินค้า สินค้าและการบัญชีต่อ ID ผู้ใช้
  • จำกัดการเข้าถึงของร้านค้าหรือผู้ขายได้อย่างง่ายดาย
ในกรณีของผู้จัดการ การทำความเข้าใจสถานะของธุรกิจและบริษัทจะกลายเป็นเรื่องง่าย
  • อนุญาตให้แต่ละ ID ผู้ใช้สามารถเรียกดู บันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลได้
  • คุณยังสามารถตั้งค่าการอนุญาตตามประเภทงาน ประเภท หรือแผนก