อัปเกรดฟรี
ทุกครั้งที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ไม่ง่ายเลยที่ระบบจะปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสภาพนั้น ๆ
ECOUNT มีฟังก์ชันมากมายในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านการอัปเกรดฟรี 27,000 ครั้งใน 20 ปี
ฟีเจอร์
 • กำลังทำการอัปเกรดทันทีเพื่อให้ตรงตามกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ด้วยการตั้งค่าอย่างง่ายสามารถปรับฟังก์ชันทั้งหมดของ ERP สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
 • กำลังพยายามแสดงถึงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าร้องขอในระบบ
  FAQ
  • สามารถพัฒนาให้ตรงตามความต้องการบริษัทของเราได้หรือไม่
   เราสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ หลังจากที่ตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ เราจะพิจารณาว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาการพัฒนาแล้วจะมีการอัปเดตให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและสามารถใช้งาน ECOUNT ได้
  • สามารถให้ฟีดแบคเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ต้องการได้หรือไม่
   ไม่ว่าคุณจะได้พัฒนาข้อเสนอที่ได้รับการตัดสินใจแล้วจากการประชุมข้อเสนอรายสัปดาห์หรือไม่ เราก็จะตอบกลับเรื่องตารางเวลาและความคืบหน้าผ่านทางอีเมลของผู้ขอในตอนที่ดำเนินการพัฒนา
  • ถ้ากฎหมายภาษีมีการปรับเเปลี่ยน เช่น ภาษีเงินได้ ค่าประกันสุขภาพ ฉันจำเป็นต้องแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเองทุกครั้งหรือไม่
   ไม่จำเป็น หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตอัตโนมัติจะดำเนินการตามวันที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • ฉันสามารถตรวจสอบฟังก์ชันที่ได้รับการอัปเกรดได้อย่างไรบ้าง
   มีเมนูคำแนะนำการอัปเกรดเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบประวัติการอัปเกรดล่าสุด และยังรวมถึงประวัติที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำไมถึงต้องอัปเกรดตลอดเวลา
   เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ระบบ ระบบจึงจำเป็นต้องอัปเกรดระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการปรับปรุงของลูกค้า
  • ฉันสามารถตรวจสอบประวัติการอัปเกรดเป็นภาษาอื่นได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบประวัติการอัปเกรดได้ทั้งในภาษาอังกฤษ จีน (ตัวย่อ / ตัวเต็ม) เวียดนาม และสเปน
  ฟังก์ชันหลัก
  • อัปเกรดฟรีทุกวัน
   • ECOUNT ทำการอัปเกรดระบบฟรีทุกวัน
   • เมื่อมีการร้องขอตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเราจะนำไปใช้กับระบบโดยทันที
   • ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมของ PC สภาพแวดล้อมมือถือก็กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
   • เนื่องจาก ECOUNT เป็นวิธีการใช้งานโดวยการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ECOUNT ดังนั้นหากแก้ไขเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับการอัปเกรดได้
  • ปรับแต่งได้ทันที
   • ECOUNT ERP มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ธุรกิจต้องการ ดังนั้นสามารถเริ่มใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการได้ทันที
   • สามารถปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าอย่างง่าย
  • กระบวนการแสดงข้อเสนอ
   • หากมีการร้องขอให้พัฒนาฟังก์ชันที่คุณต้องการใน ECOUNT เราจะตัดสินใจว่าจะพัฒนาหรือไม่ในการประชุมประจำสัปดาห์
   • หลังจากการประชุม เราจะส่งผลตอบรับทันทีให้แก่ผู้ร้องขอว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่
   • การตัดสินใจว่าจะพัฒนาขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า 'ฟังก์ชันที่ลูกค้าหลายคนร้องขอจะได้รับการพัฒนาและอัปเกรดโดยเร็วที่สุด'
  อัปเกรดฟรี