ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ความเสถียรของคลาวด์

เราคือบริษัทที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ
  • Ecount เป็นเพียงบริษัทเดียวที่พัฒนาเว็บเบส ERP มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และเราได้รวบรวมเทคนิค know-how ที่ดีกว่าที่อื่นอยู่เสมอ
  • ค่าธรรมเนียมรายเดือนคือแหล่งรายได้หลักของเรา และการเงินของเราอยู่เหนือจุดมั่นคง
  • พวกเราคือบริษัทที่เชื่อถือได้และเติบโตมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542
ระบบแห่งอนาคต
  • การอัปเกรดรายสัปดาห์ช่วยให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ทีมช่วยเหลือกค้าของเราเสนอโอกาสให้ลูกค้าใช้ฐานความรู้ของ Ecount ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จจากการใช้ซอฟต์แวร์