ตัวเลือกการแจ้งเตือน
การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ หรือสร้าง ERP ใหม่ ด้วยการใช้วิธีการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น SMS, note, messenger, e-mail และการแจ้งเตือนแบบพุชของแอปมือถือ
คุณสามารถแบ่งปันงานหรือขออนุมัติโดยส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่รับผิดชอบเมื่อดำเนินธุรกิจได้
ฟีเจอร์
 • สามารถส่งงานอย่างรวดเร็วไปยังผู้ตัดสินใจและผู้บริหารองค์กรผ่านฟังก์ชันการแจ้งเตือน
 • สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติเมื่อป้อนใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดงานและความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วผ่าน push notification บนมือถือ
  FAQ
  • หากป้อนใบคำสั่งซื้อแล้วต้องการให้ผู้ดูแลคำสั่งซื้อรับรู้ได้ในทันที
   หากคุณใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเอกสารคุณสามารถส่งข้อความ SMS หรืออีเมลไปยังผู้ดูแลในขณะที่สร้างใบคำสั่งซื้อได้
  • สามารถลงทะเบียนเนื้อหาของการประชุมไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่
   คุณสามารถทำได้โดยใช้เมนูการจัดการตาราง และสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนในตอนกำหนดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการแจ้งล่วงหน้าได้
  • ขณะที่ทำการป้อนปริมาณการผลิตสามารถแจ้งฝ่ายที่รับผิดชอบได้หรือไม่
   ในตอนที่ป้อนใบสำคัญการผลิต สามารถใช้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความไปยัง PIC ผ่านทางอีเมลได้
  • ฉันต้องการแชร์ใบสำคัญการขายที่มีอยู่แล้วให้กับสมาชิกในทีมของฉันได้หรือไม่
   สามารถทำได้ ถ้าใช้ฟังก์ชันการแชร์ห้องสนทนา สามารถแชร์ได้หลังจากสร้างกลุ่มในห้องสนทนาแล้ว
  • ขณะที่ใช้กระดานประกาศทั่วไปที่ GW และในตอนที่โพสข้อความสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับพนักงานได้ทันทีหรือไม่
   ตอนที่เขียนข้อความบนกระดานแชท หากเลือกการส่งแจ้งเตือนทาง Email ก็สามารถส่ง Email ให้กับพนักงานทุกคนทั้งหมดได้ในตอนที่กำลังโพสต์ข้อความ
  • สามารถรับแจ้งเตือนวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินล่วงหน้าได้หรือไม่
   หากคุณใช้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนสามารถรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอีเมลและข้อความในไม่กี่ชั่วโมงหรือสองสามวันในวันที่ที่เกี่ยวข้องได้
  • หากอัปโหลดการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับประวัติการอัปโหลดทาง Email จากผู้อนุมัติสูงสุดได้หรือไม่
   ขณะที่ลงทะเบียนการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ หากตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลผู้อนุมัติสูงสุดสามารถตรวจสอบประวัติและชำระเงินทางอีเมลได้
  • เมื่อการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถแจ้งผู้อ้างอิงผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่
   ตอนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนคุณสามารถแจ้งเตือนแอปพลิเคชันโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความและ APP ให้กับผู้อ้างอิงที่ได้รับ (Cc.)
  • เป็นบริษัทที่ทำการผลิตผ่านคำสั่งงาน สามารถรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งงานได้หรือไม่
   ในตอนที่สร้างใบคำสั่งงานสามารถกำหนดวันส่งในปฏิทินได้ และในวันที่กำหนดสามารถรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
  • ขณะที่ป้อนใบสำคัญสินค้าคงคลังสามารถส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลของบริษัทได้หรือไม่
   ขณะที่บันทึกใบสำคัญคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยอีเมล ข้อความ SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือไปยัง PIC ได้โดยอัตโนมัติ
  • ผู้อนุมัติออกไปทำงานนอกสถานที่ ผู้อนุมัติสามารถยืนยันแบบร่างวันหยุดของฉันได้หรือไม่
   หากคุณส่งการแจ้งเตือนแบบพุชของแอปเมื่อคุณบันทึกแบบร่าง คุณสามารถรับการแจ้งเตือนบนมือถือและดำเนินการอนุมัติทันทีได้แม้ว่าผู้อนุมัติจะอยู่ข้างนอกก็ตาม
  • เราใช้ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ ECOUNT เพื่อเปิดเว็บไซต์ให้กับลูกค้า สามารถแจ้งรายละเอียดของลูกค้าให้กับผู้ดูแลของบริษัทได้หรือไม่
   สามารถส่งประวัติการสั่งขายของลูกคาทั้งหมดให้กับ PIC หรือสามารถตั้งค่าประวัติการสั่งขายของลูกค้าเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนจาก PIC
  • ฉันเขียนโพสต์เวิร์กช็อปสำหรับบริษัทในการประกาศ จะให้พนักงานรู้โพสต์นั้นได้อย่างไร
   ตอนที่บันทึกโพสต์คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ส่งข้อความและผู้อ้างอิงได้
  • มีวิธีใดบ้างที่สามารถแจ้งให้พนักงานของบริษัททราบถึงวันกำหนดส่งสินค้าในประวัติการสั่งซื้อ
   สามารถส่งผ่านอีเมล SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชของโทรศัพท์มือถือผ่านฟังก์ชันการแจ้งเตือนตารางเวลา
  ฟังก์ชันหลัก
  • การส่งที่รวดเร็วและถูกต้อง
   • ในการกำหนดตาราง การรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างโพสต์ คุณสามารถรวมสมาชิกในทีมพร้อมส่งการแจ้งเตือนได้
   • หากคลิกลิงค์ที่เชื่อมกับข้อความและเมลที่ส่ง คุณสามารถตรวจสอบประกาศทางธุรกิจอย่างละเอียดได้ในทันที
  • ส่งการแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ
   • สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังรายชื่อที่กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนเอกสาร ERP ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพ
   • หากคุณใช้งานระบบการสั่งซื้อออนไลน์ พนักงานขายที่กำหนดสามารถรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อป้อนคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือบริษัทตัวแทน
   • วิธีการแจ้งเตือนมีดังนี้ คือ SMS, อีเมล, หมายเหตุ, push notification บนมือถือ และสามารถเลือกได้หลายแบบ
  • push notification บนมือถือ
   • ECOUNT รองรับแอปมือถือฟรี
   • หากใช้แอปมือถือ จะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขณะเดินทางและสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแอปที่ทำการใช้งานจริง
  ตัวเลือกการแจ้งเตือน