ย้ายข้อมูลผ่าน Excel
เมื่อใช้หรือเปลี่ยน ERP เป็นครั้งแรก มีเพียงไม่กี่บริษัทที่กังวลเกี่ยวกับวิธีการย้ายข้อมูลที่มีอยู่
ECOUNT สามารถอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันการอัปโหลด Excel เป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการนำข้อมูลเข้าสู่ใน ERP
ฟีเจอร์
 • หากมีข้อมูลที่มีอยู่ใน Excel คุณสามารถดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง ECOUNT ERP ได้
 • ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนใน ECOUNT ERP สามารถดาวน์โหลดลงใน Excel ได้
  FAQ
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลูกค้า / ผู้ขาย และสินค้า ไปยัง Excel ในครั้งเดียวได้หรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลพื้นฐานที่ถูกเตรียมไว้ใช้เพื่ออัปโหลดลงในข้อมูล excel ได้จาก ECOUNT
  • หากต้องการเก็บข้อมูลที่ป้อนใน ECOUNT ต้องทำการร้องขอหรือไม่
   หากต้องการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ถูกป้อนไว้ใน ECOUNT คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนั้นเป็นไฟล์ excel ได้ตลอดเวลา
  • ฉันสามารถสำรองข้อมูลที่ป้อนไว้ที่ ERP ได้หรือไม่
   ข้อมูลที่ป้อนใน ERP สามารถสำรองและเปลี่ยนเป็นในรูปแบบ Excel ได้
  • โปรแกรมอัปโหลดข้อมูล excel จำกัดจำนวนในการติดตั้งหรือไม่
   คุณสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้โดยไม่จำกัด
  • เวอร์ชันของ excel หรือเป็นของแท้ มีความสำคัญหรือไม่
   หากใช้ Excel ที่มีเวอร์ชันมากกว่า 2007 ก็สามารถติดตั้งได้ และจะเป็นของแท้หรือไม่แท้ก็ไม่เป็นปัญหาในการใช้งาน
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลไปยัง ECOUNT ใน ERP ของบุคคลอื่นได้หรือไม่
   คุณไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลอื่นได้โดยตรง แต่คุณสามารถลงทะเบียนข้อมูลโปรแกรมอื่นเพื่อใช้ฟังก์ชันอัปโหลด excel ของ ECOUNT ได้
  • ในหนึ่งครั้งสามารถอัปโหลดได้มากสุดกี่รายการ
   คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลเว็บได้สูงสุด 300 รายการ และอัปโหลดข้อมูล Excel ได้ครั้งละ 10,000 รายการ
  • สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าและสินค้าที่อัปโหลดแล้วพร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่
   เพราะใช้การอัปโหลดข้อมูล excel จึงสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้า / สินค้าพร้อมกันได้
  • สามารถอัปโหลดใบสำคัญเก่า ๆ ไปที่ ECOUNT พร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดประวัติใบสำคัญเก่า ๆ ทั้งหมดให้เป็นไฟล์ excel ได้อย่างง่ายดาย
  • ผู้ใช้งาน ERP สามารถอัปโหลด Excel Ecount ได้หรือไม่
   ผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถใช้อัปโหลด Excel Ecount ได้ และในช่วงเวลาจำเป็นคุณสามารถจำกัดการอัปโหลดข้อมูลเฉพาะผู้ใช้งานผ่านตั้งค่าการอนุญาต
  • สามารถอัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในร้านค้าบน ECOUNT ได้หรือไม่
   เนื่องจากใช้ฟังก์ชันจัดการร้านค้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงสามารถเรียกดูประวัติใบสั่งขายของร้านค้าได้โดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้เชื่อกับร้านค้า หลังจากที่ดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ excel แล้ว สามารถอัปโหลดทั้งหมดไปยัง ECOUNT ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • อัปโหลด Excel Ecount
   • หากติดตั้งโปรแกรมที่จัดทำโดย ECOUNT คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลได้โดยตรงจาก Excel โดยไม่ต้องแยกเข้าสู่ระบบ ERP
   • หากมีข้อผิดพลาดระหว่างการอัปโหลดข้อมูลคุณสามารถตรวจสอบรายการและสาเหตุได้ทันที
   • นอกจากนี้ยังมีวิธีการอัปโหลดข้อมูลแบบกลุ่มจากเมนูอินพุต ERP โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
   • สามารถอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวได้ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายที่ผ่านมา ใบสำคัญบัญชี
   • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แล้วใน ECOUNT ERP หรือแม้แต่อัปเดตด้วย Excel เมื่อคุณต้องการเพิ่มข้อมูล
  • แปลงเป็นไฟล์ Excel
   • ข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดของ ECOUNT ERP สามารถแปลงเป็นไฟล์ Excel และดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ได้
   • สามารถแปลงไฟล์รายงานสำคัญหรือรายงานต่าง ๆ ให้ตรงตามที่ต้องการได้
   • ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลได้ทุกเวลาโดยตั้งค่าช่วงวันที่ด้วยตนเองโดยไม่ต้องร้องขอ ECOUNT
   • หากต้องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลการจัดการ คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตการแปลงไฟล์ Excel สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้
  ย้ายข้อมูลผ่าน Excel