กำหนดค่าหน้าจออินพุต
แม้ว่าคุณจะมีปัญหาในการแชร์งานแต่เหตุผลที่ใช้งาน Excel นั้นง่ายนิดเดียว
เพราะ Excel สามารถกำหนดค่าหน้าจอป้อนข้อมูลในรูปแบบที่บริษัทต้องการและใช้สูตรการคำนวณที่หลากหลายได้
ECOUNT เป็นระบบที่ตอบสนองทั้งการตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลและการแชร์งาน
ฟีเจอร์
 • สามารถตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลทั้งหมดของ ERP ได้ตามกระบวนการแชร์งานในบริษัทของคุณ
 • มีฟังก์ชันการตั้งค่าช่องป้อนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
  FAQ
  • สามารถทำให้หน้าจอการป้อนข้อมูลเป็นแบบที่ต้องการได้หรือไม่
   คุณสามารถเพิ่มรายการและปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ และยังสามารถเปลี่ยนชื่อได้ แม้ว่ารูปแบบจะไม่เหมือนกัน 100% แต่สามารถจัดการรายการที่จำเป็นได้ทั้งหมด
  • สามารถใช้สูตรคำนวณได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้สูตรกับหน้าจอป้อนข้อมูลเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขหน้าจอการป้อนข้อมูลหรือไม่
   คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระด้วยฟังก์ชันการปรับแต่งเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถลดรายการที่มีมากเกินได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้รายการเหล่านั้นปรากฎขึ้นยกเว้นแต่รายการที่สำคัญหรือจำเป็นได้อย่างง่าย
  • จำนวนรายการที่ใช้งานสามารถใช้ได้กี่รายการ
   แต่ละเมนูแตกต่างกัน แต่สามารถเพิ่มรายการได้มากถึง 10 รายการโดยเฉลี่ย
  • สามารถตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูลของแต่ละเมนูได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลเมนูย่อยได้ เช่น ข้อมูลใบสั่งขาย ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
  • สามารถตั้งค่าบางรายการเพื่อที่จะบันทึกไว้ได้หรือไม่
   หากคุณไม่ได้ป้อนรายการที่เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องตั้งค่า สามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้บันทึกได้
  • สามารถนำเข้าข้อมูลของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังป้อนข้อมูลใบสำคัญได้หรือไม่
   สามารถนำเข้าข้อมูลของลูกค้า / ผู้ขายได้โดยอัตโนมัติได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของรายการป้อนข้อมูล
  • ฉันต้องการเพิ่มความกว้างในช่องชื่อสินค้าในตอนที่กำลังป้อนข้อมูลใบสำคัญ
   เนื่องจากปรับความกว้างของช่องป้อนข้อมูลได้ จึงสามารถลดหรือเพิ่มความกว้างได้เช่นกัน
  • ฉันต้องใส่จุดทศนิยมในราคาหรือไม่
   คุณสามารถใส่จุดทศนิยมและสามารถกำหนดรายละเอียดเช่นว่า คุณต้องการแสดงตัวเลขสูงสุดในทศนิยมหรือค่าศูนย์
  • ในตอนที่ป้อนข้อมูลใบสำคัญ สามารถตั้งค่าค่าเริ่มต้นของวันที่ให้เป็นวันนี้กับที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้จาก วันนี้ ประวัติสลิปล่าสุด และวันที่กำหนด
  • ฉันไม่ต้องการรายการป้อนข้อมูลราคาต่อหน่วย ฉันสามารถลบออกได้หรือไม่
   คุณสามารถซ่อนเพื่อไม่ให้เห็นราคาได้
  • สามารถกำหนดลำดับการป้อนข้อมูลของรายการได้หรือไม่
   หากกำหนดลำดับการป้อนข้อมูลในแต่ละรายการในตอนที่กำลังป้อนข้อมูลใบสำคัญ คุณสามารถใช้ปุ่ม Enter หรือ Tab เพื่อย้ายตามลำดับนั้นได้
  • ในขณะที่ป้อนข้อมูลในใบสำคัญการขาย สามารถตรวจสอบลูกหนี้ได้หรือไม่
   คุณสามารถเพิ่มช่องป้อนข้อมูล และตั้งค่ายอดเงินที่แสดงขึ้นมาเพื่อให้ลูกหนี้จากลูกค้าแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลให้เหมาะกับบริษัทของคุณ
   • สามารถเพิ่มช่องป้อนข้อมูลบนหน้าจอป้อนข้อมูล และสามารถลบช่องป้อนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกได้
   • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและฟีลด์ของช่องป้อนข้อมูลได้อย่างอิสระ
   • สามารถใช้สูตรกับช่องป้อนข้อมูลเพื่อสามารถคำนวณรายการที่จำเป็นได้ เช่น น้ำหนัก หรือแรงจูงใจในการขาย
  • ฟังก์ชันการตั้งค่าเพิ่มเติมต่าง ๆ
   • สามารถเรียกดูยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้น / ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี ของลูกหนี้ในช่องลูกหนี้ที่เพิ่มได้อัตโนมัติในตอนที่สร้างรายการขายใหม่
   • สามารถโหลดลูกค้าที่ลงทะเบียน และรายละอียดสินค้าที่ช่องป้อนข้อมูลที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติในตอนที่เลือกลูกค้าหรือสินค้า
   • สามารถตั้งค่าคำที่ใช้เป็นประจำในช่องป้อนข้อมูลเพื่อเลือกและนำไปใช้ได้
   • สามารถกำหนดช่องป้อนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบล็อคการบันทึกใบสำคัญในตอนที่รายการสำคัญตกหล่น
  กำหนดค่าหน้าจออินพุต