กำหนดค่าหน้าจออินพุต

แม้ว่าคุณจะมีปัญหาในการแชร์งานแต่เหตุผลที่ใช้งาน Excel นั้นง่ายนิดเดียว
เพราะ Excel สามารถกำหนดค่าหน้าจอป้อนข้อมูลในรูปแบบที่บริษัทต้องการและใช้สูตรการคำนวณที่หลากหลายได้
ECOUNT เป็นระบบที่ตอบสนองทั้งการตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลและการแชร์งาน
ฟีเจอร์
 • สามารถตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลทั้งหมดของ ERP ได้ตามกระบวนการแชร์งานในบริษัทของคุณ
 • มีฟังก์ชันการตั้งค่าช่องป้อนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลให้เหมาะกับบริษัทของคุณ
   • สามารถเพิ่มช่องป้อนข้อมูลบนหน้าจอป้อนข้อมูล และสามารถลบช่องป้อนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกได้
   • ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและฟีลด์ของช่องป้อนข้อมูลได้อย่างอิสระ
   • สามารถใช้สูตรกับช่องป้อนข้อมูลเพื่อสามารถคำนวณรายการที่จำเป็นได้ เช่น น้ำหนัก หรือแรงจูงใจในการขาย
  • ฟังก์ชันการตั้งค่าเพิ่มเติมต่าง ๆ
   • สามารถเรียกดูยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้น / ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี ของลูกหนี้ในช่องลูกหนี้ที่เพิ่มได้อัตโนมัติในตอนที่สร้างรายการขายใหม่
   • สามารถโหลดลูกค้าที่ลงทะเบียน และรายละอียดสินค้าที่ช่องป้อนข้อมูลที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติในตอนที่เลือกลูกค้าหรือสินค้า
   • สามารถตั้งค่าคำที่ใช้เป็นประจำในช่องป้อนข้อมูลเพื่อเลือกและนำไปใช้ได้
   • สามารถกำหนดช่องป้อนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบล็อคการบันทึกใบสำคัญในตอนที่รายการสำคัญตกหล่น
  กำหนดค่าหน้าจออินพุต
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231