ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ฟีเจอร์ทรงพลัง และครอบคลุม

เรามีทุกเครื่องมือที่ธุรกิจของคุณต้องการ
  • เรามีทุกอย่างที่คุณต้องการในการจัดการการผลิต จำหน่าย บริการ งานไม่แสวงหาผลกำไร และอื่น ๆ
  • กำหนดค่าและปรับแต่งฟีเจอร์ที่ต้องการได้ง่าย
  • ตั้งค่าชนิดรายการ อินพุต และผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับองค์กรของคุณ
  • ใช้ซอฟต์แวร์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าเริ่มต้นหรือค่าดำเนินการ
แม้ใน 10 ปีข้างหน้า Ecount จะยังคงยืนหยัดเป็นคู่คิดของคุณ
  • ผู้ใช้สามารถร้องขอฟีเจอร์ใหม่ๆและรับผลตอบรับเกี่ยวกับการพัฒนาฟีเจอร์ดังกล่าวหลังจากการประชุมรายสัปดาห์
  • มีการอัปเกรดฟรีทุกๆสัปดาห์เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมการจัดการธุรกิจ
  • มีการอัปเดตสม่ำเสมอเพื่อช่วยปรับตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและภาษี เพื่อช่วยให้คุณจัดการธุรกิจคุณได้ง่ายขึ้น