รายงานปรับแต่งได้
หากไม่พบรายงานที่ต้องการหลังจากสร้าง ERP ที่มีราคาแพง กลายเป็นว่าถูกใช้ Excel หรือ Word ร่วมกัน
ECOUNT เป็นทางออกที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้
ฟีเจอร์
 • ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานแยกโดยใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร (Excel, Word ) ได้
 • สามารถตั้งค่าว่าจะดูรายงานในแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ PIC
 • สามารถส่งให้กับ PIC ของลูกค้าได้โดยการสร้างบัญชีแยกประเภทของแต่ละลูกค้า / ผู้ขาย
  FAQ
  • ทางบริษัทมีแบบฟอร์มรายงานที่ใช้อยู่แล้ว สามารถนำมาใช้กับ ECOUNT ได้หรือไม่
   ได้ เพราะว่าปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานได้ จึงสามารถใช้งานแบบฟอร์มที่ทางบริษัทของคุณใช้อยู่แล้วได้
  • มีรายการที่ PIC เท่านั้นที่เป็นผู้จัดการ ฉันสามารถเข้าไปจัดการในส่วนนั้นได้หรือไม่
   เพราะสามารถตั้งค่าการอนุญาตในแต่ละรายงานได้ จึงทำให้เข้าไปตรวจสอบรายงานที่รวมรายการที่ต้องการของ PIC ได้
  • แม้จะเป็นข้อมูลคล้ายกัน แต่รายการที่จำเป็นต่างกันเล็กน้อย ฉันสามารถสร้างรายงานหลายประเภทได้หรือไม่
   สามารถสร้างและใช้แบบฟอร์มได้มากถึง 50 แบบฟอร์มสำหรับแต่ละรายงาน
  • ต้องทำสมุดบัญชีเป็นแบบไหน มีเมนูสำหรับการสร้างรายงานหรือไม่
   คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานแยกต่างหาก เมื่อคุณป้อนใบสำคัญ เช่น การขาย การสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือการชำระเงิน ใบสำคัญนั้นจะปรากฏในรายงานโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อฉันเข้าไปดูประวัติการขาย ฉันสามารถตรวจสอบสัดส่วนระหว่างราคาต่อราคาขายได้หรือไม่
   คุณสามารถเชื่อมต่อให้สูตรสัมพันธ์กันในตอนตั้งค่าแบบฟอร์มรายงาน คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้โดยการตั้งค่าคำนวณส่วนต่างของราคาขายจริงและราคาขายพื้นฐาน
  • ฉันสามารถใส่โลโก้บริษัท และประทับตราลงในสลิปการขายได้หรือไม่
   ได้ หากคุณลงทะเบียนโลโก้ของบริษัทและตราประทับบน ERP คุณสามารถใส่สิ่งเหล่านั้นลงบนรายงานได้ เช่น สลิปการขาย ใบสั่งขาย เป็นต้น
  • ธุรกิจฉันทำการส่งออกเป็นหลัก สามารถออกใบกำกับการขายได้หรือไม่
   คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ที่แสดงประวัติการขาย และยังสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ได้อีกด้วย
  ฟังก์ชันหลัก
  • สร้างรายงานด้วยรูปแบบที่ต้องการได้
   • รายงานต่าง ๆ มีให้โดยมาตรฐานอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใด ๆ
   • แต่ละรายงานสามารถดูได้โดยสร้างรายงานได้มากถึง 50 รายงานในรูปแบบที่คุณต้องการ
   • สามารถสร้างรายงานที่แสดงถึงเงื่อนไขและรายการต่าง ๆ ผ่านข้อมูลอินพุต
  • ตั้งค่าการเปิดเผยรายงานตามแต่ละฝ่ายและ PIC
   • สามารถอนุญาตให้สามารถเปิดดูแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนใหม่ของแต่ละ ID ได้
   • สามารถห้ามการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของรายงาน
   • ตัวอย่าง เช่น ในฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายสร้างรายงานที่ไม่แสดงราคาซื้อ
    และแผนกจัดซื้อจัดทำรายงานที่แสดงเนื้อหาทั้งหมด
  • ตั้งค่าแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทของลูกค้า
   • สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทสำหรับแต่ละลูกค้าที่แสดงในรายละเอียดบัญชีแยกประเภทของลูกค้า
   • บัญชีแยกประเภทที่จะส่งไปยังลูกค้าต่างประเทศสามารถตั้งค่าได้ตามภาษาและจะใช้เมื่อข้อมูลที่จะแสดงบนบัญชีแยกประเภทนั้นแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
   • บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นสามารถแปลงเป็น PDF, Excel หรือส่งไปยัง PIC ลูกค้าได้ทันทีทางอีเมลหรือแฟกซ์
  รายงานปรับแต่งได้