บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะต้องจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้
เมื่อมีการขาย / การซื้อเกิดขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เมื่อเชื่อมโยงกับฟังก์ชันบัญชีแล้ว
ฟีเจอร์
 • รายงานลูกหนี้ / เจ้าหนี้ของลูกค้าแต่ละรายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถตรวจสอบประวัติลูกหนี้ / เจ้าหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการได้
  FAQ
  • สามารถค้นหาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ในแต่ละลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบยอดขาย / ซื้อ การรับเงิน / การชำระเงิน และยอดคงเหลือได้อย่างรวดเร็วในรายงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
  • สามารถดูเฉพาะยอดเงินลูกหนี้ที่ไม่มีใบกำกับภาษีได้หรือไม่
   จัดทำรายงานที่สามารถดูจำนวนลูกหนี้ก่อนหน้า-ออกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็ว
  • มีกรณีที่การขายและการซื้อเกิดขึ้นพร้อมกันที่ลูกค้ารายหนึ่ง สามารถทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ออกมาในเวลาเดียวกันได้หรือไม่
   สามารถดูประวัติลูกหนี้และเจ้าหนี้ในหนังสือลูกค้า / ผู้ขายพร้อมกันได้ และยังสามารถตรวจสอบความแตกต่างลูกหนี้/เจ้าหนี้ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถจัดการยอดคงเหลือลูกหนี้ในแต่ละการขายที่ไม่ใช่การจัดการบัญชีลูกหนี้ของลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่
   สามารถจัดการบัญชีลูกหนี้จากหมายเลขการติดตามของแต่ละกรณีโดยการสร้างหมายเลขติดตามใบแจ้งหนี้การขายแต่ละใบ
  • สามารถดู และรวมยอดคงเหลือของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในแต่ละเดือนได้หรือไม่
   มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดขาย / ยอดที่ได้รับ / ยอดคงเหลือ / ยอดค้างชำระ ในแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถรวมยอดคงเหลือในหลายบัญชี (เช่น บัญชีลูกหนี้, ลูกหนี้ ) ในบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้หรือไม่
   หากระบุประเภทลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในแต่ละบัญชี จะสามารถรู้และแสดงลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในบัญชีที่สามารถตรวจสอบการผ่อนชำระบัตรเครดิตได้
  • อาจจัดส่งไปยังหลายสาขา แต่ต้องรับเงินจากสำนักงานใหญ่แห่งเดียว สามารถรวมหนี้ไว้ในลูกค้า/ผู้ขายคนเดียวได้หรือไม่
   สามารถรวมหลายลูกค้า / ผู้ขายไว้ในรหัสการจัดการหนี้ ช่วยให้คุณสามารถรวมและจัดการหนี้ในบัญชีเดียว
  • สามารถจัดเรียงลำดับลูกค้าเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ที่มีหนี้สูงได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบจากรายงานที่สามารถค้นหาเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตามลูกค้าแต่ละราย โดยจัดเรียงลำดับตามจำนวนเงิน
  • เป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถตรวจสอบค่ามัดจำและเงินส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายคืนตามแต่ละสถานที่ทำงานได้หรือไม่
   ในสัญญาสถานที่ทำงาน ป้อนค่ามัดจำโดยสร้างเลขหนี้จากการจัดการหนี้ และถ้าหากลดหนี้ในทุกครั้งที่มีการชำระเงิน สามารถตรวจสอบเงินส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายได้
  • ฉันสามารถให้เลขต่าง ๆ ตามที่ฉันต้องการเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่
   เมื่อป้อนใบสำคัญ คุณสามารถสร้างได้โดยระบุเลขหนี้ได้โดยตรง
  • แม้ว่าฉันจะทำธุรกรรมกับธุรกิจเดิมต่อไปเรื่อย ๆ แต่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละธุรกรรมได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบได้โดยการลดจำนวนของรายการในตอนที่ชำระเงินโดยสร้างเลขจัดการหนี้สำหรับการขายแต่ละรายการ
  • สามารถสำรองข้อมูลที่ฉันป้อนได้หรือไม่
   เนื้อหาที่ป้อนสามารถแปลงเป็นไฟล์ Excel ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้
   • เพียงแค่ป้อนรายละเอียดธุรกรรม ECOUNT ERP จะจัดการประวัติลูกหนี้ / เจ้าหนี้ตามลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
   • สามารถจัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้เพื่อไม่ให้ตกหล่น โดยการเชื่อมโยงอย่างง่ายกับเมนูการขาย / การซื้อ
  • ค้นหาตามเงื่อนไข
   • คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับรายงานสถานะลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (AR / AP) ของ ECOUNT ตามวันที่, PIC และลูกค้า
   • มีรายงานประเภทต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน เช่น อายุหนี้บัญชีลูกหนี้ / บัญชีเจ้าหนี้, รายละเอียดอายุเจ้าหนี้ลูกหนี้
  บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้