จัดการตั๋วเงิน
ประเด็นสำคัญของการจัดการตั๋วเงินคืออะไร
คือการจัดการลูกค้า, จำนวนเงิน, วันที่ครบกำหนด และประเภทธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะไม่ทำให้การได้รับเงินหรือการชำระเงินผิดพลาด
ฟีเจอร์
 • มีเมนูที่สามารถจัดการตั๋วเงินได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตรวจสอบรายงานตั๋วเงินที่หลากหลายได้
  FAQ
  • สามารถจัดการตั๋วเงินได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนและจัดการตั๋วรับเงิน วันที่ครบกำหนด ส่วนลด ได้
  • หากมีการผ่อนชำระด้วยตั๋วเงิน สามารถป้อนข้อมูลได้หรือ
   คุณสามารถจัดการผ่อนชำระโดยชำระตั๋วเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปที่ผู้ขายอีกครั้งได้
  • สามารถจัดการตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
   ตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการจัดการในลักษณะเดียวกับตั๋วเงินทั่วไป คุณสามารถจัดการตั๋วเงินได้โดยใช้เมนูตั๋วเงิน
  • สามารถดูตั๋วเงินที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันภายในครั้งเดียวได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบหมายเลขตั๋วเงิน ลูกค้า / ผู้ขาย วันที่ครบกำหนด ยอดเงิน ได้อย่างรวดเร็วในรายงานสถานะตั๋วเงินที่รอดำเนินการ
  • มีฟังก์ชันแจ้งเตือนอัตโนมัติวันครบกำหนดตั๋วเงินหรือไม่
   ไม่มีฟังก์ชันแจ้งเตือนอัตโนมัติในช่วงเวลาที่บันทึกตั๋วเงิน แต่เพราะว่าใช้ฟังก์ชันจัดการกำหนดการจึงสามารถระบุกำหนดการเพื่อที่จะสามารถรับการแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดของตั๋วเงิน
  • สามารถบันทึกและตรวจสอบตั๋วเงินตามแต่ละแผนกได้หรือไม่
   เมื่อคุณลงทะเบียนตั๋วเงิน เนื่องจากคุณสามารถระบุแผนกได้ ดังนั้นจึงสามารถค้นหาหรือรวบรวมแต่ละแผนกในภายหลัง
  • สามารถตรวจสอบตั๋วเงินในแต่ละวันที่ครบกำหนดได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหาตั๋วเงินตามวันที่ครบกำหนด และสามารถตรวจสอบและจัดเรียงตามวันที่ครบกำหนดในสมุดบัญชี
  • บ่อยครั้งที่จ่ายตั๋วเงินที่ได้รับให้กับบริษัทอื่น สามารถตรวจสอบรายการตั๋วเงินที่ถูกจ่ายในแต่ลูกค้า/ผู้ขายได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบบริษัทที่จ่ายตั๋วเงินและลูกค้า / ผู้ขายที่เซ็นชื่อหลังตั๋วเงินผ่านสมุดบัญชี
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการตั๋วเงิน
   • ตั๋วเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ปริมาณตั๋วเงิน, วันหมดอายุ, ส่วนลด, การรับรอง ถูกรวมอยู่ในเมนูการป้อนที่เป็นแต่ละอัน
   • แม้ว่าคุณจะป้อนในแต่ละเมนู ถ้าหากเป็นหมายเลขตั๋วเงินเดียวกันจะปรากฏขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดำเนินการของตั๋วเงิน
   • เนื่องจากสามารถจัดการยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้ จึงสามารถการจัดการไดเแบบ 1:1 แม้ว่าจะเกิดธุรกรรมจำนวนมากก็ตาม
  • รายงานตั๋วเงิน
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของแต่ละตั๋วเงินที่ได้รับและตั๋วเงินที่ชำระได้
   • คุณสามารถลดการตกหล่นของธุรกรรมตั๋วเงินผ่านรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นหมายเลขตั๋วเงิน และวันหมดอายุ
  จัดการตั๋วเงิน