ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการตั๋วเงิน

จัดการตั๋วเงินจะกลายเป็นเรื่องง่าย.
  • ร่างใบเสร็จรับเงิน การครบกำหนด ส่วนลด การอนุมัติ และอื่นๆ ภายในเมนูเดียว
  • การใช้หมายเลขเฉพาะสำหรับตั๋วเงินจะทำให้การติดตามบนหน้าจอง่ายขึ้น
  • คุณสามารถจัดการตั๋วเงินได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีหลากหลายรายการ
คุณสามารถเรียกดูรายงานตั๋วเงินได้อย่างหลากหลาย
  • ออกรายงานเรียกดูลูกหนี้ตั๋วเงินรับและเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่ายได้อย่างง่ายดาย
  • จัดแบ่งหมายเลขเฉพาะสำหรับตั๋วเงินและติดตามวันหมดอายุของแต่ละชิ้น