จัดการต้นทุนนำเข้า

เนื่องจากลักษณะของการทำธุรกรรมการนำเข้าต้องใช้เวลานานตั้งแต่สัญญาจนถึงช่วงเวลาในการส่ง จึงส่งผลให้เกิดกำไรและขาดทุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ จากสิ่งนั้น ๆ
ดังนั้นการจัดการนำเข้านั้นง่ายที่สุดในการจัดการในแต่ละกรณีนำเข้า
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดของการนำเข้าตามแต่ละงานปฏิบัติ
 • สามารถแสดงค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในต้นทุนได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการขั้นตอนการนำเข้า
   • ตั้งแต่การรับใบแจ้งหนี้ การจ่ายภาษีศุลกากร การผ่านด่านศุลกากร จนถึงเปลี่ยนบัญชี เมนูใน ERP จะถูกรวมให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับการนำเข้า
   • สามารถจัดการรวมเป็นกรณีนำเข้าเดียวได้ แม้ว่าคุณจะป้อนข้อมูลจากเมนูแต่ละรายการผ่านหมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับแต่ละกรณีการนำเข้า
   • นอกจากประเภทค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย คุณสามารถลงทะเบียนประเภทค่าใช้จ่ายการนำเข้าเฉพาะบริษัทของคุณเองได้
  • แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติม
   • เมื่อป้อนข้อมูลการซื้อ สามารถแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการนำเข้าพร้อมกันได้
   • คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนที่รวมค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในรายงานสถานะต้นทุนในการซื้อ
   • คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนที่รวมค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในF / S (งบการเงิน) เช่น งบกำไรขาดทุน
  จัดการต้นทุนนำเข้า
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231