จัดการต้นทุนนำเข้า
เนื่องจากลักษณะของการทำธุรกรรมการนำเข้าต้องใช้เวลานานตั้งแต่สัญญาจนถึงช่วงเวลาในการส่ง จึงส่งผลให้เกิดกำไรและขาดทุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ จากสิ่งนั้น ๆ
ดังนั้นการจัดการนำเข้านั้นง่ายที่สุดในการจัดการในแต่ละกรณีนำเข้า
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดของการนำเข้าตามแต่ละงานปฏิบัติ
 • สามารถแสดงค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในต้นทุนได้
  FAQ
  • สามารถจัดการการนำเข้าได้หรือไม่
   สามารถรวมและจัดการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของสินค้านำเข้าด้วยหมายเลยควบคุม โดยกำหนดหมายเลขควบคุมของแต่ละกรณีนำเข้า
  • สามารถจัดการและรวมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่น ค่าภาษีศุลกากรและค่าขนส่ง ได้หรือไม่
   หากใช้เมนูค่าใช้จ่ายนำเข้า สามารถจัดการและรวมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่เกิดขึ้นตอนนำเข้าได้
  • มีบัญชีที่สามารถตรวจสอบประวัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนนำเข้าสินค้าทั้งหมดหรือไม่
   สามารถตรวจสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายรวม ค่าผ่านด่านศุลกากร วันผ่านด่านศุลกากร ของแต่ละการนำเข้า จากรายงานบัญชีจัดการนำเข้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถจัดการราคาต้นทุนที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้หรือไม่
   หากบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะนำเข้าจะสามารถแสดงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่ราคาต้นทุน
  • สามารถเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายนำเข้าได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนและใช้รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการในบริษัทของเราได้อย่างอิสระ
  • สามารถดาวน์โหลดประวัติการติดต่อนำเข้าสินค้าที่ป้อนไว้ได้หรือไม่
   หลังจากค้นหารายการที่ต้องการได้แล้ว หากคลิกที่ปุ่ม Excel ก็สามารถทำการดาวน์โหลดได้
  • คำนวนเงินที่ค้างชำระอย่างละเอียดหลังจากที่ชำระยอดเงินที่กำหนดไว้ที่บริษัท Forwarding สามารถจัดการได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยลูกค้าสามารถจัดการพร้อมกันได้
  • ในขณะที่นำเข้าต้นทุนสินค้าคงคลัง สามารถแสดงค่าขนส่งที่ชำระได้หรือไม่
   ขณะสร้างการซื้อสินค้าใหม่ คุณสามารถสามารแสดงค่าใช้จ่ายที่ชำระไป เช่น ค่าขนส่งสินค้า ที่ต้นทุนการซื้อ โดยใช้ปุ่ม [ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม]
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการขั้นตอนการนำเข้า
   • ตั้งแต่การรับใบแจ้งหนี้ การจ่ายภาษีศุลกากร การผ่านด่านศุลกากร จนถึงเปลี่ยนบัญชี เมนูใน ERP จะถูกรวมให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับการนำเข้า
   • สามารถจัดการรวมเป็นกรณีนำเข้าเดียวได้ แม้ว่าคุณจะป้อนข้อมูลจากเมนูแต่ละรายการผ่านหมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับแต่ละกรณีการนำเข้า
   • นอกจากประเภทค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย คุณสามารถลงทะเบียนประเภทค่าใช้จ่ายการนำเข้าเฉพาะบริษัทของคุณเองได้
  • แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติม
   • เมื่อป้อนข้อมูลการซื้อ สามารถแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการนำเข้าพร้อมกันได้
   • คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนที่รวมค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในรายงานสถานะต้นทุนในการซื้อ
   • คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนที่รวมค่าใช้จ่ายการนำเข้าเพิ่มเติมในF / S (งบการเงิน) เช่น งบกำไรขาดทุน
  จัดการต้นทุนนำเข้า