ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการต้นทุนนำเข้า

ด้วย Ecount คุณจะควบคุมขั้นตอนการนำเข้าได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งแต่การรับใบกำกับสินค้า ไปจนถึงการจ่ายภาษีอากร ศุลกากร และอัปเดตบัญชี เมนูบันทึกรายการถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ดีกับการนำเข้า
  • สามารถเชื่อมทุกค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า โดยการใช้เพียงหมายเลขติดตามเพียงอันเดียว
  • รวมถึงทุกต้นทุนนำเข้า เช่น ค่าขนส่ง ภาษีนำเข้า ค่านายหน้า และอื่นๆ
สามารถรวมค่าใช้จ่ายนำเข้าในต้นทุนสินค้า
  • เมื่อกรอกข้อมูลการซื้อ สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอื่นๆได้
  • สามารถตรวจสอบต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยจากรายงานต้นทุน