จัดการสกุลเงินต่างชาติ
ECOUNT ERP สามารถการจัดการสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินของประเทศเกาหลีได้
คุณสามารถระบุในรายงานในเวลาเดียวกัน และสามารถแสดงเฉพาะสกุลเงินต่างประเทศแยกต่างหากได้
ฟีเจอร์
 • สามารถลงทะเบียนหน่วยสกุลเงินได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ และลูกค้าที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ
 • สามารถจัดการบัญชีที่รวมสกุลเงินต่างประเทศกับสกุลเงินของประเทศเกาหลีได้
  FAQ
  • สามารถป้อนสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนจำนวนเงินสกุลต่างประเทศเมื่อส่งออก / นำเข้า โดยลงทะเบียนหน่วยเงินตราต่างประเทศ และคุณยังสามารถตรวจสอบบัญชีเงินตราต่างประเทศได้
  • สามารถดูเงินที่แปลงเป็นเงินวอนจากบัญชีแยกประเภทสกุลเงินได้หรือไม่
   หากป้อนเฉพาะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแต่ละเอกสาร สามารถตรวจสอบเงินที่แปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพร้อมกันได้
  • บัญชีแยกประเภทสกุลเงินรองรับสกุลเงินอะไรบ้าง
   ไม่จำกัดประเภทสกุลเงินต่างประเทศ คุณสามารถลงทะเบียนและใช้สกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการได้อย่างอิสระ
  • สามารถกำหนดราคาต่อหน่วยวอนและราคาต่อหน่วยของสกุลเงินต่างประเทศสำหรับสินค้า ๆ เดียวได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยที่จะใช้เป็นพื้นฐานระหว่างสกุลเงินวอนหรือสกุลเงินต่างประเทศ และยังสามารถเพิ่มข้อมูลราคาต่อหน่วยได้อีกด้วย
  • สามารถจัดการบัญชีแยกประเภทสกุลเงินของลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบบัญชีแยกประเภทสกุลเงินทั้งหมดหรือค้นหาบัญชีแยกประเภทสกุลเงินของลูกค้า / ผู้ขายได้
  • สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มสำหรับการทำธุรกรรมหลายรายการได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้หรือแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มสำหรับการทำธุรกรรมหลายรายการได้
  • สามารถระบุลูกค้าที่ทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศแยกได้หรือไม่
   คุณสามารถแยกลูกค้าที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศได้ และสามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ขณะทำธุรกรรมได้อีกด้วย
  • สามารถป้อนจำนวนเงินสกุลต่างประเทศเป็นทศนิยมได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดจำนวนหลักทศนิยมได้ และให้แสดงในสมุดบัญชี
  • สามารถลงทะเบียนสมุดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศหรือไม่
   ในตอนลงทะเบียนบัญชี คุณสามารถเลือกว่าจะใช้สกุลเงินต่างประเทศหรือไม่ และยังสามารถลงทะเบียนสมุดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศที่จัดการโดยบริษัทได้
  • สามารถป้อนการโอนที่ต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
   สามารถป้อนการโอนเงินต่างประเทศได้โดยการลงทะเบียนสมุดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ
  • สามารถระบุุจำนวนเงินสกุลต่างประเทศในงบการเงินได้หรือไม่
   จำนวนเงินที่ป้อนในสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงจำนวนเงินสกุลต่างประเทศ / เงินวอน KRW ในบัญชี เช่น งบการเงินพร้อมกันได้
  • สกุลเงินต่างประเทศสามารถลงทะเบียนได้กี่ครั้ง
   คุณสามารถลงทะเบียนและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการโดยไม่จำกัดจำนวน
  ฟังก์ชันหลัก
  • ลงทะเบียนสุกลเงินต่างประเทศ
   • คุณสามารถลงทะเบียนหน่วยสกุลเงินได้มากเท่าที่คุณต้องการ เช่น ดอลลาร์และหยวน เป็นต้น
   • สามารถจัดการให้เหมาะกับแต่ละประเทศการค้า โดยการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนและตำแหน่งทศนิยมสำหรับแต่ละหน่วยสกุลเงิน
  • ข้อมูลธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ
   • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะใช้สกุลเงินต่างประเทศตามบัญชีธนาคารหรือลูกค้า
   • เมื่อป้อนข้อมูลธุรกรรม หากกำหนดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศและลูกค้า หน้าจอการป้อนสกุลเงินต่างประเทศจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัติโนมัติ
  • จัดการบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ
   • จำนวนเงินของสกุลเงินวอนและจำนวนเงินของสกุลเงินต่างประเทศ ถูกระบุในช่วงเวลาเดียวกันไว้ใน F / S (งบการเงิน) เช่น ตารางสถานะทางการเงิน
  จัดการสกุลเงินต่างชาติ