จัดการสินทรัพย์ถาวร

ฟังก์ชันสินทรัพย์ถาวรของ ECOUNT อนุญาตให้โปรแกรมคำนวณการเสื่อมราคาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลการคำนวณในข้อมูลการชำระบัญชีทันที
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจำแนกและจัดการทรัพย์สินของบริษัทของคุณตามที่ต้องการได้
 • สามารถคำนวณการเสื่อมราคาได้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลักษณะของสินทรัพย์
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการทรัพย์สินถาวร
   • สามารถป้อนและจัดการแบ่งประเภท เช่น วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา, การอบรมที่มีประโยชน์, มูลค่าซาก ของทรัพย์สิน
   • สามารถจัดการการเพิ่ม การขาย การกำจัด ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะสินทรัพย์
   • สามารถจัดการประวัติการเพิ่มและการลดของปริมาณกับจำนวนเงินในแต่ละสินทรัพย์
  • คำนวณการเสื่อมราคา
   • เพียงป้อนข้อมูลพื้นฐานของสินทรัพย์แต่ละรายการ คุณสามารถคำนวณการเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติได้
   • จำนวนเงินการเสื่อมราคาที่คำนวณได้สามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีในข้อมูลการชำระบัญชี
   • สามารถแสดงประวัติการได้รับสินทรัพย์และสถานะการคำนวณการเสื่อมราคาก่อนใช้งานใน ECOUNT ERP ได้
  จัดการสินทรัพย์ถาวร
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231