รายงานบัญชีสำหรับผู้บริหาร
ผู้บริหารจำเป็นต้องตรวจสอบรายงานที่ต้องการอย่างรวดเร็วเพื่อทำการตัดสินใจ
ECOUNT ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจทุกที่ทุกเวลา
ฟีเจอร์
 • จัดเตรียมรายงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการ
 • สามารถตรวจสอบรายงานที่คุณต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา
 • จัดทำรายงานในหลากหลายรูปแบบ
  FAQ
  • สามารถดูประวัติทั้งหมดของบริษัท เช่น การขาย การซื้อ ใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
   คุณสามารถดูประวัติงานโดยรวม เช่น การขาย ซื้อ ใบเสร็จรับเงิน การชำระเงินในรายงานการจัดการรายวันได้อย่างรวดเร็ว
  • ฉันสามารถส่งรายงานสถานะการขายในแต่เดือนให้แก่ประธานเป็นกราฟได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสถานะการขายรายเดือนในรูปแบบกราฟจากเมนูกราฟแนวโน้มรายเดือน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการขายจากพนักงานขายแต่ละรายได้หรือไม่
   หากคุณใช้รายงานที่เรียกว่าตารางรวม คุณสามารถส่งรายงานโดยรวมหลายรายการเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบยอดขายของลูกค้าในแต่ละผู้รับผิดชอบ
  • สามารถตรวจสอบเงินบริษัทและสภาพเงินทุนได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกองทุนจากรายงานงบกองทุน และกระแสเงินสดตามวันที่ได้
  • สามารถตรวงสอบงบกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถดูงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือนและยังสามารถดูกำไรขาดทุนที่แยกตามเดือนจากการวิเคราะห์กำไรและขาดทุนรายเดือน
  • สามารถตรวจสอบสถานะหนี้และสถานะใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบหนี้และสถานะกำหนดการชำระในแต่เดือนของลูกค้าได้จากรายละเอียดอายุหนี้เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • สามารถตรวจสอบภาษีการซื้อและภาษีการขายพร้อมกันได้หรือไม่ ฉันต้องการทราบจำนวนเงินที่ขอคืน VAT
   สามารถตรวจสอบจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละช่วงเวลาในขาย / ซื้อบัญชีได้อย่างรวดเร็วทำให้ง่ายต่อการคำนวณการคืนเงิน VAT โดยประมาณ
  • ฉันสามารถดูค่าใช้จ่ายในแต่ละบัญชีว่าใช้ไปเท่าไหร่ได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทันทีโดยดูระยะเวลาที่ต้องการในสรุปเอกสารการชำระเงิน และบัญชีแยกประเภท
  • สามารถตรวจสอบงบดุลเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบงบดุลในบัญชีภาษาอังกฤษได้เนื่องจากมีแบบฟอร์มสำหรับต่างประเทศเป็นค่ามาตรฐานให้ อีกทั้งยังสามารถใช้ชื่องบดุลเป็นชื่อภาษาอังกฤษตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย
  ฟังก์ชันหลัก
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
   • คุณสามารถดูรายงานที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ทันที เช่น รายงานเงินสด ตารางสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนรายเดือน
   • สามารถรับรายงานการจัดการรายวันทางอีเมลได้โดยไม่ต้องเข้า ECOUNT
  • ตรวจสอบรายงานแบบเรียลไทม์
   • หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถตรวจสอบสถานะธุรกิจของบริษัทได้จากทุกที่
   • สามารถดูสถานะแบบเรียลไทม์และสั่งคำสั่งงานในเวลาที่เหมาะสมจากภายนอกได้
  • จัดเตรียมรายงานในรูปแบบที่หลากหลาย
   • คุณสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ
   • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลงานที่คุณต้องการในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น อดีต ปัจจุบัน และทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  รายงานบัญชีสำหรับผู้บริหาร