ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

รายงานบัญชีสำหรับผู้บริหาร

Ecount ERP จัดเตรียมรายงานทุกรูปแบบสำหรับการบริหารธุรกิจอย่างถูกต้อง
  • ออกรายงานเพื่อเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน กำไร ขาดทุน และอีกมากมาย
  • ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าถึง Ecount ได้ คุณยังสามารถรับรายงานสรุปรายวันได้ผ่านทางอีเมล
ออกรายงานที่ต้องการได้ ทุกเวลาที่ต้องการ
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ทุกเวลา ตราบใดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้ เพียงคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ทันทีระหว่างภายในบริษัทและทางไกล
จัดเตรียมรายงานในรูปแบบที่หลากหลาย
  • Ecount ERP มีรูปแบบรายงานที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกปรับแต่งดูข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ
  • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ตามช่วงเวลาที่หลากหลาย