ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การบันทึกอย่างง่าย

แม้แต่มือใหม่ก็สามารถใช้ลงบัญชีระบบบัญชีคู่ได้ด้วย Ecount ERP
  • วิธีการบันทึกข้อมูลที่ง่ายสำหรับมือใหม่รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ
  • เพียงกรอกข้อมูลบัญชีเบื้องต้น Ecount ERP สามารถออกรายการสมุดบัญชีขั้นสูงได้โดยอัตโนมัติ
หยุดจัดการสมุดบัญชีหลายๆเล่มได้แล้ว
  • ทุกข้อมูลจะถูกนำไปใช้ตามประเภทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
  • ไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานอีกต่อไป เพราะเรามีตัวเลือกสมุดบัญชีหลายรูปแบบ
  • ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาในการเรียกดูรายงาน
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมโยงข้อมูลรายการสินค้าคงเหลือ อาทิเช่น การซื้อขาย และสมุดบัญชีรายวันอื่นๆ
  • ป้องกันการละเลยของข้อมูลบัญชี เพื่อการติดตามราคาที่ดียิ่งขึ้น
  • ใน Ecount ERP ทุกๆงานของแต่ละแผนกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด