ควบคุมต้นทุน / ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทใช้ควรชัดเจนในแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์
กระบวนการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติของผู้มีอำนาจตัดสินใจถึงการบังคับใช้จะต้องมีความโปร่งใส
ฟีเจอร์
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถแสดงไว้ในบัญชี
 • สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณตามขอบเขตการระดมทุน
 • เมื่อเชื่อมโยงกับกรุ๊ปแวร์ (การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์) คุณไม่จำเป็นต้องสร้างประวัติถึงสองครั้งเพื่อการอนุมัติแล้ว
  FAQ
  • ฉันสามารถกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละค่าใช้จ่าย เช่น การเติมน้ำมันหรือค่าอาหารว่างได้หรือไม่
   คุณสามารถทำได้โดยใช้เมนูการจัดการค่าใช้จ่าย หลังจากลงทะเบียนประเภทแล้ว จากนั้นสามารถระบุวงเงินที่จำกัดสำหรับแต่ละค่าใช้จ่ายได้
  • ฉันสามารถระบุวงเงินที่พนักงานสามารถใช้ได้ได้หรือไม่
   หากใช้เมนูการจัดการค่าใช้จ่าย สามารถระบุวงเงินจำกัดสำหรับแต่ละบัญชี และสามารถจำกัดการป้อนข้อมูลหากวงเงินเกินขีดจำกัด
  • เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหากำไร ฉันสามารถกำหนดงบประมาณที่แน่นอนเพื่อให้ไม่ค่าใช้จ่ายเกินได้หรือไม่
   หากคุณใช้จ่ายเกินงบประมาณ คุณสามารถจำกัดไม่ให้บันทึกใบสำคัญได้
  • กำหนดค่าสวัสดิการพนักงานที่ใช้ทุกเดือน สามารถตั้งค่าค่าใช้จ่ายนั้นได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาควมคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้
  • พนักงานต้องการค้นหาแยกเฉพาะประวัติค่าใช้จ่ายที่บริษัทใช้
   คุณสามารถสร้างประวัติการใช้ค่าใช้จ่ายของพนักงานแต่ละคนโดยใช้เมนูการจัดการค่าใช้จ่าย และสามารถดูของพนักงานแต่ละคนได้โดยง่าย
  • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินจำกัด
   ในตอนลงทะเบียนค่าใช้จ่าย หากวงเงินจำกัดเกินจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับภายในบริษัท คุณสามารถระบุข้อความแจ้งเตือนว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ได้เกินขีดจำกัดแล้ว
  • มีฟังก์ชันการป้อนประวัติการชำระเงิน และฟังก์ชันได้รับการอนุมัติแยกต่างหากหรือไม่
   ใบสำคัญบัญชีทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารการชำระเงิน สามารถตั้งค่าเพื่อให้แสดงในสมุดบัญชีได้หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล นอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้บริการเสริมของกรุ๊ปแวร์เพื่อทำการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการการชำระเงินผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
   • หากพนักงานป้อนใบสำคัญสำหรับการชำระเงิน สามารถแสดงให้เห็นได้ในบัญชีหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ
   • แม้จะไม่มีระบบการอนุมัติแยกต่างหาก คุณสามารถใช้กระบวนการอนุมัติใบสำคัญบัญชีใน ECOUNT ERP ได้
   • คุณสามารถให้สิทธิ์การอนุมัติด้วย ID ผู้ใช้เพื่อควบคุมว่าแสดงใบสำคัญหรือไม่
  • ควบคุมการบังคับใช้กองทุน
   • คุณสามารถกำหนดวงเงินที่ดำเนินการตามงบประมาณในแต่ละฝ่าย โครงการ หรือบัญชีได้
   • เมื่อวงเงินเกินขีดจำกัด สามารถตรวจสอบประวัติวงเงินเกิน และป้องกันไม่ให้ใบสำคัญถูกบันทึกด้วยฟังก์ชันการแจ้งเตือน
  • การเชื่อมโยงกับกรุ๊ปแวร์ (การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์)
   • สามารถแนบใบสำคัญบัญชี ERP เป็นเอกสารอ้างอิงเมื่อร่างแบบร่างการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
   • เมื่อการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ใบสำคัญที่อ้างอิงจะปรากฏในรายงานบัญชีของคุณ
   • คุณสามารถสร้างระบบ dual confirmation ระหว่างฝ่ายอนุมัติและฝ่ายดำเนินการได้
  ควบคุมต้นทุน / ค่าใช้จ่าย