ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ควบคุมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

รายการที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ทำการรับรองเท่านั้นที่มีผลต่อสมุดบัญชี
  • สร้างระบบการบัญชีผ่าน Ecount ERP โดยปราศจากระบบแยกต่างหาก
  • สามารถกำหนดผู้อนุมัติของแต่ละผู้ใช้และตั้งค่าให้รายการมีผลต่อการบัญชีได้
  • สามารถกำหนดขั้นตอนอนุมัติเพิ่มเติมสำหรับรายงานของรายการและค่าใช้จ่าย
คุณสามารถจัดการงบประมาณของแต่ละแผนกหรือโปรเจค
  • คุณสามารถกำหนดงบประมาณของแต่ละแผนก โปรเจค หรือบัญชีได้
  • เมื่องบประมาณเกิน สามารถตรวจสอบและควบคุมการดำเนินรายการได้ผ่านฟีเจอร์การแจ้งเตือน
ด้วยกรุ๊ปแวร์ คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสามารถเพิ่มรายการ ERP ในระบบการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุ๊ปแวร์
  • ในขณะที่คุณตั้งค่าต่างๆบนกรุ๊ปแวร์ รายการบน ERP สามารถเชื่อมโยงไปยังบันทึกทางการบัญชีได้
  • หากคุณใช้ทั้งตัวเลือกการรับรองอิเล็กทรอนิกส์และการอนุมัติบัญชี คุณจะสามารถสร้างระบบ dual confirmation ระหว่างแผนกที่อนุมัติได้