จัดการสัญญา
ประเภทธุรกรรมที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินผ่านสัญญา เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้และค่าเช่า
สามารถลดงานซ้ำ ๆ ที่ไม่จำเป็นผ่านฟังก์ชันการจัดการสัญญา
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนประเภทสัญญาเฉพาะบริษัทของคุณได้
 • หากคุณมีสัญญาระยะยาว คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและออกใบแจ้งหนี้ได้เป็นประจำ
 • คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ในหลายสัญญาพร้อมกันได้
  FAQ
  • สามารถจัดการการขายที่เกิดขึ้นด้วยยอดเงินท่เหมือนกันในทุก ๆ เดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการการขายที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้ภายในครั้งเดียวผ่านเมนูการจัดการสัญญา
  • ฉันสามารถจัดการประวัติที่ทำสัญญากับธุรกิจของฉันใน ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนรายละเอียดสัญญาและสร้างสมุดบัญชีตามรายละเอียดนั้น ๆ
  • สามารถออกใบแจ้งหนี้เป็นชุดได้หรือไม่
   สามารถจัดการประวัติออกใบแจ้หนี้ของลูกค้าได้โดยตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้และยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย
  • สามารถออกใบกำกับภาษีตามประวัติที่ออกใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่
   สามารถออกใบกำกับภาษีของลูกค้าตามประวัติที่ทำการออกใบแจ้งหนี้ได้
  • สามารถแบ่งประวัติออกใบแจ้งหนี้และยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละสัญญาได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบและแบ่งประวัติออกใบแจ้งหนี้และยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละสัญญาได้
  • บริษัทของเราใช้การแบ่งแยกราคาต่อหน่วยตามปริมาณที่ทำสัญญา สามารถตั้งค่าได้หรือไม่
   สามารถใช้ราคาต่อหน่วยได้โดยอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนสัญญาโดยการตั้งราคาต่อหน่วยตามปริมาณของสัญญา
  • สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินตามสัญญาโดยแบ่งเป็น ค่ามัดจำ เงินที่จ่ายเป็นครั้งที่สอง และยอดเงินคงเหลือ ได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์ในวันครบกำหนดชำระเงินโดยสร้างวันครบกำหนดชำระเงินได้อย่างอิสระ หากลงทะเบียนค่ามัดจำ เงินที่จ่ายเป็นครั้งที่สอง และยอดเงินคงเหลือจากวันครบกำหนดชำระเงินต่าง ๆ จะสามารถจัดการได้โดยง่าย
  • ฉันต้องการจัดการแยกหมายเลขสัญญาภายในบริษัท ดังนั้นแม้ว่าพนักงานหลายคนจะป้อนข้อมูลเข้ามาพร้อมกัน สามารถจัดการเพื่อไม่ให้หมายเลขสัญญานั้นซ้ำกันได้หรือไม่
   ในตอนที่ป้อนข้อมูลสัญญาสามารถป้อนหมายเลขสัญญาและตรวจสอบได้ว่าเลขไม่ซ้ำกัน
  • สามารถจัดการการขายที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนการขายที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นสัญญาล่วงหน้า และดำเนินงานภายในครั้งเดียวได้
  • สามารถจัดการประวัติและจัดการการขายในสัญญาหลายฉบับได้หรือไม่
   หลังจากลงทะเบียนและยืนยันสัญญาต่าง ๆ ผ่านเมนูจัดการสัญญาแล้ว คุณสามารถออกใบคำร้องหรือใบสัญญาได้
  • ในกรณีที่เป็นการขายที่เกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่ใช่การขายทุกเดือน สามารถจัดการได้หรือไม่
   สามารถจัดการการขายในแต่ละวันได้ผ่านเมนูจัดการสัญญา
  • สามารถจัดการระยะเวลาสัญญาได้หรือไม่
   เมื่อลงทะเบียนสัญญา จึงสามารถจัดการและกำหนดระยะเวลาสัญญาได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสัญญา
   • คุณสามารถลงทะเบียนฟิลด์สัญญาตามราคาสัญญา รอบการแจ้งหนี้ ประเภท
    (เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก,ค่าธรรมเนียมการใช้, ค่ามัดจำ เป็นต้น)
   • เมื่อมีสัญญาเกิดขึ้น คุณสามารถกำหนดรายการที่สามารถป้อนได้
  • ลงทะเบียนออกใบแจ้งหนี้
   • หากคุณป้อนเฉพาะวันที่ครบกำหนดคำร้องและวันที่สิ้นสุดคำร้อง เมื่อลงทะเบียนฟิลด์สัญญา จำนวนเงินและวันที่ร้องขอจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามรายละเอียดที่ตั้งไว้
   • สามารถเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณได้แม้ว่าเงื่อนไขของสัญญาที่ต้องการให้สำเร็จมีการเปลี่ยนแปลง
  • ฟังก์ชันออกใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม
   • สามารถออกใบแจ้งหนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสัญญาจำนวนมากตามเดือนและวันที่
   • สถานะการแจ้งหนี้ล่วงหน้าช่วยให้คุณตรวจสอบฟิลด์สัญญาที่การออกใบแจ้งหนี้ตกหล่นและสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ทันที
  จัดการสัญญา