ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการสัญญา

จัดการสัญญาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
  • คุณสามารถเพิ่มบัญชีบนผังบัญชีได้ไม่จำกัด
  • เพิ่มบัญชีได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันคัดลอก
  • มีพรีเซ็ตผังบัญชีมาตรฐาน
กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสำหรับสัญญาระยะยาว
  • จัดการประเภทและระยะเวลาของสัญญาโดยการใช้รอบบัญชีการเรียกเก็บเงิน เพื่อให้ซอฟต์แวร์คำนวณยอดค้างตามรอบบัญชี
  • ปรับเปลี่ยนราคาและจำนวนได้อย่างง่ายดายบนสัญญาที่มีอยู่
คุณสามารถเรียกคำร้องได้มากกว่าหนึ่งสัญญาภายในครั้งเดียว
  • คุณสามารถรวมสัญญาหลายๆชิ้นได้ ตามรายเดือนและวันที่
  • ค้นหาสัญญาที่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน พร้อมทำการเรียกขอได้ทันที