จัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง
หากคุณจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทางผ่าน ECOUNT พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล / รายการ เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างระบบการจัดการต้นทุนเฉพาะบริษัทของคุณได้
 • พนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่สามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายของตนเองได้
 • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด
  FAQ
  • ฉันต้องการทำประวัติค่าใช้จ่ายการไปทำงานนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานได้ป้อนข้อมูลโดยตรง
   สามารถลงทะเบียนรายการค่าใช้จ่ายนอกสถานที่ล่วงหน้าได้เพื่อให้ทุกคนสามารถป้อนได้อย่างง่าย นอกจากนี้ข้อมูลที่ป้อนสามารถแสดงประวัติค่าใช้จ่ายที่จัดกลุ่มตามพนักงาน / ประเภทการทำงานนอกสถานที่
  • สามารถจำกัดจำนวนเงินด้วยการแบ่งประเภทตามลักษณะของต่าใช้จ่ายได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดวงเงินในแต่ละประเภทที่ลงทะเบียนไว้ ถ้าวงเงินเกินขีดจำกัดคุณสามารถแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนหรือจำกัดการป้อนใบสำคัญ
  • สามารถแบ่งลักษณะและประเภทค่าใช้จ่ายของบริษัทฉันได้หรือไม่
   คุณสามารถแบ่งรายการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตรงกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณได้
  • ประวัติที่ป้อนค่าใช้จ่าย สามารถจัดการบัญชีได้อย่างไร
   คุณสามารถสร้างเอกสารการชำระบัญชีหรือเอกสารการชำระเงินได้อย่างง่ายด้วยการนำเอกสารค่าใช้จ่ายที่ป้อนเชื่อมโยงไปที่บัญชี
  • สามารถจัดการรายจ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการรายจ่ายที่คงที่ด้วยการตั้งค่าระยะเวลา (ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกปี, ทุกครั้ง) ของค่าใช้จ่าย
  • สามารถดูประวัติการใช้ค่าใช้จ่ายของแต่ละผู้ใช้งานได้หรือไม่
   คุณสามารถดูผู้ใช้งาน วันที่ใช้ หรือจำนวนเงินได้อย่างรวดเร็วผ่านสมุดบัญชี
  • สามารถควบคุมผู้ที่ใช้ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าว่าจะควบคุมผู้ที่ใช้ค่าใช้จ่ายได้ และยังสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้อีกด้วย
  • ในบางสถานการณ์พนักงานใช้จ่ายเงินส่วนตัว สามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่ายนั้นได้หรือไม่
   ในตอนที่คุณสร้างรายละเอียดค่าใช้จ่าย จะมีรายการที่ให้คุณแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายของบริษัท และเมื่อแสดงรายละเอียดทางบัญชีแล้ว สามารถกรอกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการชำระบัญชี และค่าใช้จ่ายของบริษัทสามารถกรอกในเอกสารการชำระเงิน
  • มีหลายกรณีที่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบบัญชีสำหรับแต่ละกรณีได้หรือไม่
   คุณสามารถจำแนกรายการตามลักษณะของค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบบัญชีตามแต่ละรายการได้
  • พนักงานแต่ละคนหลีกเลี่ยงการเห็นประวัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของคนอื่น สามารถทำได้หรือไม่
   ใน ID ของพนักงานทั่วไปอนุญาตให้เฉพาะเมนูที่ป้อนประวัติค่าใช้จ่าย และ PIC สามารถตั้งค่าเพื่อให้ดูประวัติหรือจัดการบัญชี
  • สามารถตรวจสอบประวัติการออกไปทำงานนอกสถานที่ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   คุณสามารถดูสถานะค่าใช้จ่ายในรูปแบบของรายงานบุคคล / รายการทำงานนอกสถานที่ / วันที่ ในสถานะค่าใช้จ่าย
  • ฉันสามารถปรับโครงสร้างสถานะค่าใช้จ่ายให้เหมาะกับบริษัทของฉันได้หรือไม่
   ในสถานะค่าใช้จ่ายสามารถสร้างรายงานค่าใช้จ่ายในการไปทำงานนอกสถานที่ของบริษัทให้เป็นรายงานที่สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มได้
  • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายในการไปทำงานนอกสถานที่จากประวัติการใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่
   หากใช้บริการค้นหารายละเอียดการซื้อ สามารถใช้ส่วนการใช้บัตรเครดิตที่เมนูการจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้โดยตรง
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการค่าใช้จ่าย
   • สามารถกำหนดประเภทการเดินทางและประเภทค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจของคุณได้
   • คุณสามารถระบุวิธีควบคุม, วงเงินเกินขีดจำกัดหรือไม่, วงเงินเครดิตสำหรับแต่ละค่าใช้จ่ายได้
   • คุณสามารถลงทะเบียนและจัดการระยะเวลาการเดินทาง จำนวนพนักงานที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่ และประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละการเดินทาง
  • การแบ่งงาน
   • พนักงานที่ได้รับอนุญาตสามารถป้อนรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้โดยตรง
   • เนื่องจากมีการตั้งค่าประเภทค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละรหัสเดินทาง พนักงานทุกคนสามารถป้อนประวัติค่าใช้จ่ายเดินทางได้อย่างง่ายดาย
   • PIC บัญชีสามารถตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนและแสดงที่รายงานบัญชีนั้นได้
  • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด
   • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคลากร / รายการ / วันที่
   • คุณสามารถสร้างรายงานสถานะค่าใช้จ่ายการเดินทางให้เหมาะกับงานของบริษัทคุณได้โดยการตั้งค่าแบบฟอร์ม
   • สามารถรวมรายการสำหรับการเดินทางในอนาคตและการวางแผนการใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์ประวัติการดำเนินงาน
  จัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง