ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการค่าใช้จ่ายการเดินทาง

คุณสามารถสร้างระบบจัดการค่าใช้จ่ายการเดินทางได้เอง
  • ตั้งค่าชนิดการเดินทางและค่าใช้จ่ายตามประเภทบริษัท
  • กำหนดวิธีควบคุม งบประมาณ และจำนวนที่จำกัด
  • จัดการระยะเวลาเดินทาง ตัวเลข และค่าใช้จ่ายของแต่ละทริป
การบันทึกรายจ่ายการเดินทาง ทำได้แม้อยู่ทางไกล
  • เนื่องจากค่าใช้จ่ายของการเดินทางแต่ละประเทศได้ถูกบันทึกไว้แล้ว ใครๆก็สามารถบันทึกรายการได้
  • สามารถสร้างสรุปจากการรวบรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางต่อชนิดการเดินทาง และเชื่อมโยงทั้งหมดไปยังการบัญชี
สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางแบบละเอียด
  • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางตามรายบุคคล ชนิด และวันที่
  • สร้างรายงานการเดินทางของตัวเองได้โดยการตั้งค่ารูปแบบ
  • สามารถวางแผนงบประมาณของการเดินทางครั้งถัดไปได้ จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย