จัดการงบประมาณ
การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท
และการควบคุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นด้วยการจัดทำงบประมาณ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดทำงบประมาณบริษัทได้ทุกเวลาและทุกหน่วยงานที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • ฉันต้องการตรวจสอบงบประมาณและประวัติในแต่ละเดือน / แต่ละบัญชี
   สามารถจัดการงบประมาณตามรายเดือน / ไตรมาส / ครึ่งปี / รายปี หลังจากสร้างงบประมาณรายเดือนในแต่ละบัญชี สามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ดำเนินการจริงในอนาคตได้
  • สามารถจัดการงบประมาณในแต่ละโครงการได้หรือไม่
   เมื่อลงทะเบียนงบประมาณแต่ละโครงการแล้ว สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับยอดเงินที่ดำเนินการจริงได้
  • มีฟังก์ชันที่แบ่งสัดส่วนจำนวนเงินโดยอัตโนมัติหรือไม่ แม้ว่างบประมาณรายเดือนของฉันเท่ากันหมด
   คุณสามารถป้อนงบประมาณรายปีทั้งหมดและสามารถแบ่งสัดส่วนงบประมาณรายเดือนของคุณโดยอัตโนมัติ
  • สามารถระบุยอดงบประมาณคงเหลือที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงินได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มรายงาน เช่น เอกสารใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงิน จึงสามารถเพิ่มรายการยอดงบประมาณคงเหลือในแบบฟอร์มได้
  • มีฟังก์ชันแจ้งเตือนหากวงเงินงบประมาณเกินขีดจำกัดหรือไม่
   คุณสามารถแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่องบประมาณเกินขีดจำกัดหรือจำกัดไม่ให้บันทึกเอกสารของคุณโดยเด็ดขาด
  • สามารถเพิ่มรายการบัญชีที่สำคัญในงบประมาณได้หรือไม่
   หากคุณมีปัญหาในการเพิ่มรายการ ECOUNT สามารถช่วยให้คุณเพิ่มรายการเองได้
  • ไม่มีวิธีที่ลงทะเบียนงบประมาณรายเดือนที่ละครั้ง ๆ ใช่ไหม
   คุณสามารถอัปโหลดงบประมาณแต่ละบัญชีผ่าน Excel ได้
  • สามารถจัดการงบประมาณเฉพาะบัญชีได้หรือไม่
   สามารถจัดการได้โดยการกำหนดงบประมาณในเฉพาะบัญชีที่ต้องการ
  • สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับยอดเงินใช้จริงได้หรือไม่
   สามารถเปรียบเทียบงบประมาณที่กำหนดไว้กับยอดคงเหลือของเงินที่ใช้จ่ายจริงผ่านบัญชี และสามารถตรวจสอบแต่ละเดือนได้ตามความจำเป็น
  • สามารถดูสถานะงบประมาณได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบงบประมาณตามยอดเงินทั้งหมด/ยอดเงินแต่ละเดือนของวันที่เริ่มต้นค้นหา
  • สามารถดูอัตราส่วนเทียบกับงบประมาณได้หรือไม่
   หากคุณตรวจสอบอัตราส่วนเมื่อค้นหาตารางเปรียบเทียบงบประมาณ คุณสามารถตรวจสอบอัตราส่วนพร้อมกับจำนวนเงินได้
  • สามารถจัดการงบประมาณแต่ละเดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการงบประมาณได้ตามค่ารายเดือน / ไตรมาส / ครึ่งปี / รายปี
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดทำงบประมาณ
   • คุณสามารถจัดทำงบประมาณรายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และรายปีได้ตามฝ่าย / โครงการได้
   • หากคุณใช้จ่ายเกินงบประมาณ คุณจะสามารถดูประวัติและควบคุมการป้อนข้อมูลของคุณผ่านข้อความแจ้งเตือน
  • ตรวจสอบประวัติการใช้งบประมาณ
   • ทันทีที่คุณป้อนใบสำคัญบัญชี จำนวนเงินจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติในการดำเนินการตามงบประมาณ
   • คุณสามารถตรวจสอบดุลงบประมาณและอัตราการดำเนินการผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น งบประมาณ / สมุดบัญชี และงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง