ผังบัญชี
บัญชีเป็นพื้นฐานของการจัดการงานบัญชี
หากเพิ่มและแก้ไขบัญชีให้เหมาะกับบริษัทของคุณ คุณสามารถทำให้บัญชีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถจัดการแบ่งย่อยบัญชีป้อนข้อมูลได้
  FAQ
  • สามารถสร้างหรือแก้ไขบัญชีได้หรือไม่
   สามารถสร้างหรือแก้ไขบัญชีให้ตรงกับการใช้บัญชีของบริษัทคุณ และสามารถรวมบัญชีได้
  • เป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร สามารถจัดการผังบัญชีหลายระดับได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนผังบัญชีหลายระดับตามความจำเป็น และสามารถตรวจสอบได้จากคำชี้แจงการดำเนินงาน
  • สามารถสรุปบัญชีได้หรือไม่
   สามารถสรุปยอดเงินในแต่ละบัญชีได้ และเนื่องจากแบ่งตามแต่ละฝ่าย / โครงการ ทำให้สามารถป้อนและสรุปได้ตามความต้องการ
  • สามารถอัปโหลดบัญชีในครั้งเดียวได้หรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดบัญชีของบริษัทได้ทันทีด้วยการอัปโหลดข้อมูล Excel อีกทั้งคุณยังสามารถดาวน์โหลดบัญชีใน Excel ได้อีกด้วย
  • สามารถตั้งค่าบัญชีที่ใช่อยู่เป็นประจำได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนหมายเหตุในบัญชีที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถป้อนโดยไม่ต้องป้อนแต่ละครั้งผ่านหมายเหตุ
  • สามารถใช้บัญชีพื้นฐานที่ใช้ในบริษัทโดยตรงได้หรือไม่
   มีการจัดเตรียมผังบัญชีพื้นฐานสากล และถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถกู้คืนได้ตลอดเวลาหลังจากการแก้ไข
  • สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีได้หรือไม่
   คุณสามารถเปลี่ยนรหัสบัญชีของคุณและโอนประวัติที่ใช้รหัสเก่าเป็นรหัสใหม่ได้
  • มีบัญชีที่ใช้เฉพาะของบริษัทอยู่แล้ว สามารถเพิ่มบัญชีใหม่ได้หรือไม่
   สามารถเพิ่มบัญชีใหม่ได้จากเมนูพื้นฐานบัญชี
  • เนื่องจากเพิ่งใช้โปรแกรมครั้งแรก ต้องลงทะเบียนบัญชีหรือไม่
   รวมบัญชีทั้งหมดที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปภายในประเทศ
  • ในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรบัญชีจะได้รับการจัดการผังบัญชีหลายระดับ ดังนั้นสามารถใช้โปรแกรม ECOUNT ได้หรือไม่
   เนื่องจากรองรับได้ถึง 4 ระดับ ไม่ใช่แค่ผังบัญชี 3 ระดับนี้ จึงสามารถจัดการได้โดยไม่มีปัญหาในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
  • ในสาขาต่างประเทศต้องดูบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเปลี่ยนบัญชีโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   ชื่อบัญชีจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษตามแต่ละบัญชี
  • ฉันสามารถปิดใช้งานบัญชีที่อยู่ในค่าเริ่มต้นได้หรือไม่
   บัญชีทั้งหมดสามารถระงับการใช้ตามความต้องการได้
  • บริษัทสามารถตั้งค่าบัญชีที่ใช้บ่อยให้แสดงโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนใบสำคัญทางบัญชีได้หรือไม่
   ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีที่ต้องการเป็นบัญชีเริ่มต้นในหน้าจอป้อนใบสำคัญ เมื่อป้อนใบสำคัญบัญชีที่ถูกตั้งค่าจะถูกโหลดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • สามารถดูสถาพบัญชีที่ถูกเซ็ตในตอนแรกได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่ารีเซ็ตบัญชีได้ในเมนูการลงทะเบียนบัญชี
  • บริษัทของฉันกำลังตั้งค่าและดำเนินการสินทรัพย์ในแต่ละบัญชีอยู่ สามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณได้หรือไม่
   เนื่องจากใช้ฟังก์ชันจัดการงบประมาณ ทำให้กำหนดงบประมาณในแต่ละบัญชีและสามารถจัดการเพื่อไม่ให้วงเงินเกินขีดจำกัดได้
  • มีวิธีที่สามารถพิมพ์ใบสำคัญที่ป้อนไว้ในแต่ละบัญชีหรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่รวมในแต่ละบัญชีจาก งบการเงินหลัก ทรัพยากรการจัดการ และสมุดบัญชี ที่อยู่ในรายงานบัญชี
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าบัญชี
   • คุณสามารถเพิ่มบัญชีได้ไม่จำกัดเพื่อให้เหมาะกับบริษัทของคุณ
   • เมื่อใช้ฟังก์ชันคัดลอกคุณสามารถลงทะเบียนบัญชีได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
   • คุณสามารถใช้บัญชีเริ่มต้นตามบัญชีมาตรฐานโดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีแยกต่างหาก
  • การแบ่งย่อยบัญชีป้อนข้อมูล
   • สามารถตั้งรหัสรหัสหมายเหตุที่หลากหลายได้ในบัญชีป้อนข้อมูลหนึ่งบัญชี ดังนั้นจึงสามารถจัดการแยกต่างหากได้โดยไม่ต้องแยกบัญชี
   • คุณสามารถตรวจสอบรายงานบัญชีตามรหัสหมายเหตุในบัญชีได้
   • มีประโยชน์เมื่อใช้บัญชีหนึ่งสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายหลายประเภท
  ผังบัญชี