ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ผังบัญชี

คุณสามารถออกแบบผังบัญชีที่ต้องการ
  • คุณสามารถเพิ่มบัญชีที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด
  • เพิ่มบัญชีได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันคัดลอก
  • มีพรีเซ็ตผังบัญชีมาตรฐาน
คุณสามารถจัดการบันทึกบัญชีโดยละเอียด
  • บัญชีที่บันทึกสามารถเชื่อมโยงไปยังบัญชีหลักได้ คุณจึงสามารถแยกข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องแยกบัญชี
  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละบัญชีตามรายละเอียดของรายงานการบัญชี
  • การบัญชีจะง่ายขึ้นเมื่อบัญชีหลักคือผลรวมของบัญชีย่อยหลายรูปแบบ